Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na rekreační chatě v Mariánských Lázních, okr. Cheb

36 667,-Kč

Vloženo: 1.11.2021 11:01 | Číslo dražby: 59255

Dražba začala 07.12.2021 11:00:00 Dražba skončila 07.12.2021 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
220 EX 04181 / 21 - 108
Počáteční cena:
36 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
55 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Cheb
Město:
Mariánské Lázně
GPS souradnice:
49.957326275, 12.713174963
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci,spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na LV 1825, kat. území Úšovice, obec Mariánské Lázně, okres Cheb.
-parc.č. 2739 rod.rekr. č.e. 189

Jedná se o přízemní, dřevěný objekt rodinné rekreace bez využitelného podkroví pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru mírného obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Mariánské Lázně, v místní části s názvem Úšovice, v rámci zahrádkářské lokality, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Úšovice ev. č. 189, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Objekt je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, částečně zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 664 - trvalý travní porost a p.č. 1152/2 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 655/1 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Mariánské Lázně se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení, kdy v blízkosti předmětu ocenění je sezónní zahrádkářský vodovod. Je uvažováno, že objekt sestává z obytné místnosti bez sociálního zázemí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies