Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky, Nová Lhota u Veselí nad Moravou

78 500,-Kč

Vloženo: 2.11.2021 12:29 | Číslo dražby: 59263

Dražba začala 02.12.2021 09:00:00 Dražba skončila 02.12.2021 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
215 DD 00011 / 21 - 1
Počáteční cena:
78 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
117 750,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Nová Lhota
GPS souradnice:
48.864902067, 17.610361278
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

spoluvlastnický podíl id. 1/24 na
- pozemek parc. č. PK 2596/2, o výměře 7787 m2, ve zjednodušené evidenci, to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 758 vedeném pro katastrální území Nová Lhota u Veselí nad Moravou, obec Nová Lhota u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

spoluvlastnický podíl id. 1/32 na
- pozemek parc. č. PK 2498/7, o výměře 8819 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 2498/8, o výměře 12255 m2, ve zjednodušené evidenci,
to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 783 vedeném pro katastrální území Nová Lhota u Veselí nad
Moravou, obec Nová Lhota u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

spoluvlastnický podíl id. 1/32 na
- pozemek parc. č. PK 2621/2, o výměře 11315 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 2825, o výměře 798 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 2826/1, o výměře 1985 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 2931/1, o výměře 2657 m2, ve zjednodušené evidenci,
to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 791 vedeném pro katastrální území Nová Lhota u Veselí nad
Moravou, obec Nová Lhota u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

spoluvlastnický podíl id. 9/48 na
- pozemek parc. č. 4127/15, o výměře 565 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parc. č. PK 2530/1, o výměře 6334 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 2530/2, o výměře 6334 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 3638/1, o výměře 1209 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 3638/2, o výměře 664 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 3639, o výměře 191 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 4126/55, o výměře 251 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 4126/141, o výměře 409 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 4127/55, o výměře 600 m2, ve zjednodušené evidenci,
to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 843 vedeném pro katastrální území Nová Lhota u Veselí nad
Moravou, obec Nová Lhota u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

spoluvlastnický podíl id. 1/16 na
- pozemek parc. č. PK 2530/3, o výměře 12664 m2, ve zjednodušené evidenci,
to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 917 vedeném pro katastrální území Nová Lhota u Veselí nad
Moravou, obec Nová Lhota u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

spoluvlastnický podíl id. 3/32 na
- pozemek parc. č. PK 4126/15, o výměře 7255 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 4126/153, o výměře 1478 m2, ve zjednodušené evidenci,
- pozemek parc. č. PK 4126/154, o výměře 1321 m2, ve zjednodušené evidenci,
to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 918 vedeném pro katastrální území Nová Lhota u Veselí nad
Moravou, obec Nová Lhota u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

spoluvlastnický podíl id. 4/48 na
- pozemek parc. č. 3686, o výměře 2367 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 3687/2, o výměře 2767 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 3688, o výměře 342 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 580 vedeném pro katastrální území Suchov, obec Suchov u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

spoluvlastnický podíl id. 1/4 na
- pozemek parc. č. 3846/2, o výměře 2690 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 3846/7, o výměře 492 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 3846/8, o výměře 58 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 3846/12, o výměře 967 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 3862, o výměře 1844 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitých věcí na listu vlastnictví č. 896 vedeném pro katastrální území Suchov, obec Suchov u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Ctibor Brančík
Exekutorský úřad Zlín
nám. 3. května 1569
Otrokovice
765 02
tel: 606 025 925
email: zde
dat. schránka: g9qvns3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies