Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Březová nad Svitavou, okres Svitavy

210 000,-Kč

Vloženo: 3.11.2021 12:38 | Číslo dražby: 59280

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
081 EX 28608 / 10 - 398
Cena stanovena znalcem:
210 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Březová nad Svitavou
GPS souradnice:
49.642047519, 16.51700934
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti – rodinnému domu č.p. 383, příslušející k části obce Březová nad Svitavou, na pozemku p.č. St. 234, včetně pozemku p.č. St. 234 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 2156/3 - zahrada, vše v k.ú. Zářečí nad Svitavou, obec Březová nad Svitavou, okres Svitavy.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s jedním nadzemním podlažím bez podkroví pod sedlovou střechou krytou břidlicemi. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Březová nad Svitavou, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 226/3 – ostatní plocha a přes p.č. 2226/4 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Česká republika. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení povinného, informací ČSÚ je ve městě Březová nad Svitavou dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka cca 75 let. V průběhu své celkové životnosti objekt dále procházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1998 byla na rodinném domu nově osazena plastová zdvojená okna a zrekonstruována koupelna. Při místním šetření bylo zjištěno, že jsou již nefunkční izolace zdiva (patrná vzlínající zemní vlhkost). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, při její horní hranici navazuje přízemní, zděná hospodářská část rodinného domu s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. Na hospodářskou část rodinného domu, při její levé hranici navazuje přízemní, zděný objekt „kůlny I“ se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Vlevo od rodinného domu je situován přízemní, dřevěný objekt „kůlny II“ s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) venkovní úpravy: oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, venkovní schody betonové, betonový chodník, betonová plocha, přípojky IS


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies