Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 2916 m2, Opatov v Čechách, podíl 1/6

155 000,-Kč

Vloženo: 3.11.2021 12:49 | Číslo dražby: 59281

Dražba začala 02.12.2021 12:30:00 Dražba skončila 02.12.2021 13:26:45
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
094 EX 02338 / 11 - 490
Počáteční cena:
152 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
228 000,-Kč
Dražební jistota:
38 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Opatov
GPS souradnice:
49.83927031, 16.507817758
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 633 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, pro
obec Opatov, katastrální území Opatov v Čechách, a to:
pozemek parc.č. 833/2, o výměře 2916 m2 – trvalý travní porost,

Jedná se o spoluvlastnický podíl k pozemku evidovaný v KN jako trvalý tryvní porost je podle územního plánu obce zastavitelný zhruba v ploše 2100 m2, zbývajících cca 860 m2 je určeno pro zemědělskou výrobu, může však být využito jako zahrada ve funkčním celku s budoucí výstavbou.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 2.12.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36835602.12.2021 12:41:350,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.36882102.12.2021 13:12:501 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.36835602.12.2021 13:17:181 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.36882102.12.2021 13:21:451 000,-Kč155 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.12.2021 v 13:26:45

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368821 - Martin Vlk - Mezi Domy 368, Praha 4, 14200
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 155 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.12.2021 v 13:26:45


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies