Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

Byt 4+1, Hloubětín, 89m2

6 395 000,-Kč

Vloženo: 3.11.2021 13:33 | Číslo dražby: 59283

Dražba začala 02.12.2021 10:00:00 Dražba skončila 02.12.2021 11:30:06
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
180 DD 00003 / 21 - 7
Počáteční cena:
6 375 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
6 375 000,-Kč
Dražební jistota:
150 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 9
Město:
Praha 9
GPS souradnice:
50.105419991, 14.546714431
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Termín prohlídky dražených nemovitých věcí je stanoven na den 10.11.2021, v 16:00 hod., na adrese Slévačská 495/5, 19800, Praha - Hloubětín. Prohlídku vykonává p. Michal Žáček, tel. kontakt: 737 214 968. Případní zájemci o prohlídku dražených nemovitostí nechť se nejpozději do 09.11.2021 telefonicky objednají u výše uvedené osoby na výše uvedeném tel. čísle.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

-bytová jednotka č.495/8 v budově č.p.494, 495, 496, 497 na pozemku par.č.566/5, 566/6, 566/7, 566/8 včetně spoluvlastnického podilu na společných částech budovy, jejiho příslušenství a pozemku par.č.566/5, 566/6, 566/7, 566/8 kat. územi:Hloubětín okres: HI.m.Praha obec : Praha

bytová jednotka se skládá z kuchyně, čtyř pokojů, koupelny, dvou WC, předsíně a lodžie, součástí bytové jednotky je právo užívání sklepní kóje umístěné v suterénu objektu, bytové jádro umakartové, prabrikované, kuch.linka s el.sporákem, okna jsou plastová, dveře, plné nebo částečně prosklené, podlaha PVC, štukové omítky, běžné obklady, byt je vytápěn ústředním topením z centrálního zdroje, který slouží také k přípravě teplé užitkové vody 4+1/L bytová jednotka užívána od roku 1990, průměrný technický stav, odpovidající době užívání, většina prvků krátkodobé životnosti (zařizovací předměty apod.) je na hranici ekonomické životnosti.

Termín prohlídky dražených nemovitých věcí je stanoven na den 10.11.2021, v 16:00 hod., na adrese Slévačská 495/5, 19800, Praha - Hloubětín. Prohlídku vykonává p. Michal Žáček, tel. kontakt: 737 214 968. Případní zájemci o prohlídku dražených nemovitostí nechť se nejpozději do 09.11.2021 telefonicky objednají u výše uvedené osoby na výše uvedeném tel. čísle.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33a
Praha 6
160 00
tel: +420 606 710 393
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Nebylo uplatněno.

2. Stejná podání

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336o odst. 3 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 293/2013 Sb., udělí exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který učinil podání jako první.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36901702.12.2021 10:03:470,-Kč6 375 000,-Kč
Dražitel č.36886802.12.2021 11:23:3510 000,-Kč6 385 000,-Kč
Dražitel č.36901702.12.2021 11:25:0610 000,-Kč6 395 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražby

Soudní exekutor uděluje dražiteli

č. 369017

příklep na vydražené nemovitosti za nejvyšší podání 6.395.000,- Kč (slovy šestmilionůtřistadevadesátpěttisíckorunčeských).

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a byly vydraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.12.2021 v 11:30:06

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.369017
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 6 395 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.12.2021 v 11:30:06

Od okamžiku zveřejnění osoby vydražitele soudní exekutor usnesením o příklepu udělí příklep shora uvedenému vydražiteli za uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.
Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby (§ 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies