Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

Byt 1+kk, Hloubětín, 31,44m2

3 390 000,-Kč

Vloženo: 4.11.2021 8:47 | Číslo dražby: 59287

Dražba začala 03.12.2021 10:00:00 Dražba skončila 03.12.2021 12:01:09
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
180 DD 00005 / 21 - 7
Počáteční cena:
2 757 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 757 000,-Kč
Dražební jistota:
85 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 9
Město:
Praha 9
GPS souradnice:
50.105477915, 14.546538462
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Termín prohlídky dražených nemovitých věcí je stanoven na den 15.11.2021, v 16:00 hod., na adrese Slévačská 496/7, 19800, Praha - Hloubětín.Prohlídku vykonává p. Michal Žáček, tel. kontakt: 737 214 968.Případní zájemci o prohlídku dražených nemovitostí nechť se nejpozději do 14.11.2021 telefonicky objednají u výše uvedené osoby na výše uvedeném tel. čísle.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je :
bytová jednotka č.496/2 v budově č.p.494, 495, 496, 497 na pozemku par.č.566/5, 566/6, 566/7, 566/8 včetně spoluvlastnického podilu na společných částech budovy, jejiho přislušenství a pozemku par.č.566/5, 566/6, 566/7, 566/8 okres: HI.m.Praha obec : Praba kat. územi:Hloubětin

Řadový bytový dům, podsklepený, šest nadzemnich podlaži, plochá střecha, průměrně udržovaný.
Bytová jednotka se skládá z kuch.koutu s pokojem, koupelny, WC, předsinė a komory, součásti bytové jednotky je právo uživání sklepní kóje umistěné v suterénu objektu, bytové jádro je umakartové, prefabrikované, bez kuch.linky, okna jsou plastová, dveře, plné nebo částečně prosklené, na podlaze PVC, štukové omitky, byt je vytápěn ústřednim topenim zocentrálního zdroje, který slouži také k přípravě teplė užitkové vody. Dispoziční řešení 1+kk
Popis tech. stavu stavby bytová jednotka uživána od roku 1990, udržżovaná, průměrný technický stav, odpovidajíci době uživání, většina prvků krátkodobé životnosti (zařizovací předměty apod.) je na hranici ekonomické životnosti.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33a
Praha 6
160 00
tel: +420 606 710 393
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Nebylo uplatněno.

2. Stejná podání

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336o odst. 3 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 293/2013 Sb., udělí exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který učinil podání jako první.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36760603.12.2021 10:19:2110 000,-Kč2 767 000,-Kč
Dražitel č.36614703.12.2021 10:49:2810 000,-Kč2 777 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:00:2710 000,-Kč2 787 000,-Kč
Dražitel č.36886603.12.2021 11:23:4510 000,-Kč2 797 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:24:1410 000,-Kč2 807 000,-Kč
Dražitel č.36614703.12.2021 11:25:2310 000,-Kč2 817 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:25:3010 000,-Kč2 827 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:28:2610 000,-Kč2 837 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:28:3510 000,-Kč2 847 000,-Kč
Dražitel č.36614703.12.2021 11:28:5210 000,-Kč2 857 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:29:2210 000,-Kč2 867 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:29:5610 000,-Kč2 877 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:30:1510 000,-Kč2 887 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:30:3010 000,-Kč2 897 000,-Kč
Dražitel č.36614703.12.2021 11:30:4650 000,-Kč2 947 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:31:2010 000,-Kč2 957 000,-Kč
Dražitel č.36876603.12.2021 11:31:2163 000,-Kč3 020 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:32:0910 000,-Kč3 030 000,-Kč
Dražitel č.36614703.12.2021 11:35:2210 000,-Kč3 040 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:35:3610 000,-Kč3 050 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:36:2410 000,-Kč3 060 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:36:3510 000,-Kč3 070 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:38:2310 000,-Kč3 080 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:38:4610 000,-Kč3 090 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:39:0910 000,-Kč3 100 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:39:2810 000,-Kč3 110 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:39:3510 000,-Kč3 120 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:40:1410 000,-Kč3 130 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:40:2510 000,-Kč3 140 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:40:4210 000,-Kč3 150 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:41:0710 000,-Kč3 160 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:41:1810 000,-Kč3 170 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:41:3210 000,-Kč3 180 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:41:4010 000,-Kč3 190 000,-Kč
Dražitel č.36892103.12.2021 11:41:5610 000,-Kč3 200 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:42:0610 000,-Kč3 210 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:42:1810 000,-Kč3 220 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:42:3210 000,-Kč3 230 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:43:5710 000,-Kč3 240 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:44:2410 000,-Kč3 250 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:44:3410 000,-Kč3 260 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:44:5210 000,-Kč3 270 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:46:0110 000,-Kč3 280 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:46:1310 000,-Kč3 290 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:48:4310 000,-Kč3 300 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:49:1610 000,-Kč3 310 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:50:2910 000,-Kč3 320 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:51:0510 000,-Kč3 330 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:51:3710 000,-Kč3 340 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:52:2110 000,-Kč3 350 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:54:1410 000,-Kč3 360 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:54:2710 000,-Kč3 370 000,-Kč
Dražitel č.36760603.12.2021 11:55:5310 000,-Kč3 380 000,-Kč
Dražitel č.36733703.12.2021 11:56:0910 000,-Kč3 390 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražby

Soudní exekutor uděluje dražiteli

č. 367337

příklep na vydražené nemovitosti za nejvyšší podání 3.390.000,- Kč (slovy třimilionytřistadevadesáttisíckorunčeských).

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a byly vydraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.12.2021 v 12:01:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.367337
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 390 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.12.2021 v 12:01:09

Od okamžiku zveřejnění osoby vydražitele soudní exekutor usnesením o příklepu udělí příklep shora uvedenému vydražiteli za uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.
Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby (§ 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies