Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

Byt 1+kk, Hloubětín, 29,14m2

3 270 000,-Kč

Vloženo: 4.11.2021 10:46 | Číslo dražby: 59292

Dražba začala 07.12.2021 10:00:00 Dražba skončila 07.12.2021 11:34:44
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
180 DD 00009 / 21 - 7
Počáteční cena:
2 573 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 573 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 9
Město:
Praha 9
GPS souradnice:
50.105439419, 14.546662631
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Termín prohlídky dražených nemovitých věcí je stanoven na den 24.11.2021, v 16:00 hod., na adrese Slévačská 497/9, 19800, Praha - Hloubětín. Prohlídku vykonává p. Michal Žáček, tel. kontakt: 737 214 968. Případní zájemci o prohlídku dražených nemovitostí nechť se nejpozději do 23.11.2021 telefonicky objednají u výše uvedené osoby na výše uvedeném tel. čísle.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

Bytová jednotka č.497/6 v budově č.p.494, 495, 496, 497 na pozemku par.č.566/5, 566/6, 566/7, 566/8 včetně spoluvlastnického podilu na společných částech budovy, jejiho příslušenství a pozemku par.č.566/5, 566/6, 566/7, 566/8 okres: Hl.m.Praha obec : Praha kat. území:Hloubětin

Řadový bytový dům, podsklepený, šest nadzemních podlaži, plochá střecha, průměrně udržovaný bytová jednotka se skládá z kuch.koutu s pokojem, koupelny, WC, předsíně a komory, součástí bytové jednotky je právo užívání sklepní kóje umístěné v suterénu objektu, bytové jádro je umakartové, prefabrikované, bez kuch.linky, okna jsou plastová, dveře, plné nebo částečně prosklené, na podlaze PVC, štukové omitky, byt je vytápěn ústředním topenim z centrálního zdroje, který slouží také k přípravě teplé užitkové vody.Bytová jednotka 1+kk užívána od roku 1990, udržovaná, průměrný technický stav, odpovídající době užívání, většina prvků krátkodobé životnosti (zařizovací předměty apod.) je na hranici ekonomické životnosti.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33a
Praha 6
160 00
tel: +420 606 710 393
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Nebylo uplatněno.

2. Stejná podání

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336o odst. 3 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 293/2013 Sb., udělí exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který učinil podání jako první.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36917707.12.2021 10:00:570,-Kč2 573 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:01:3710 000,-Kč2 583 000,-Kč
Dražitel č.36917707.12.2021 10:01:4810 000,-Kč2 593 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:02:0510 000,-Kč2 603 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:02:2110 000,-Kč2 613 000,-Kč
Dražitel č.36877007.12.2021 10:04:39300 000,-Kč2 913 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:05:2410 000,-Kč2 923 000,-Kč
Dražitel č.36877007.12.2021 10:06:12100 000,-Kč3 023 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:07:2010 000,-Kč3 033 000,-Kč
Dražitel č.36810707.12.2021 10:11:2610 000,-Kč3 043 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:12:3810 000,-Kč3 053 000,-Kč
Dražitel č.36810707.12.2021 10:13:5110 000,-Kč3 063 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:14:4410 000,-Kč3 073 000,-Kč
Dražitel č.36810707.12.2021 10:14:5610 000,-Kč3 083 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:15:3510 000,-Kč3 093 000,-Kč
Dražitel č.36810707.12.2021 10:20:5110 000,-Kč3 103 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 10:25:2910 000,-Kč3 113 000,-Kč
Dražitel č.36877007.12.2021 10:38:1697 000,-Kč3 210 000,-Kč
Dražitel č.36689507.12.2021 11:03:3810 000,-Kč3 220 000,-Kč
Dražitel č.36614907.12.2021 11:16:2410 000,-Kč3 230 000,-Kč
Dražitel č.36892607.12.2021 11:26:2010 000,-Kč3 240 000,-Kč
Dražitel č.36614907.12.2021 11:27:3410 000,-Kč3 250 000,-Kč
Dražitel č.36892607.12.2021 11:28:0610 000,-Kč3 260 000,-Kč
Dražitel č.36614907.12.2021 11:29:4410 000,-Kč3 270 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražby

Soudní exekutor uděluje dražiteli

č. 366149

příklep na vydražené nemovitosti za nejvyšší podání 3.270.000,- Kč (slovy třimilionydvěstěsedmdesáttisíckorunčeských).

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a byly vydraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.12.2021 v 11:34:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.366149
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 270 000,-Kč

Zveřejněno dne 07.12.2021 v 11:34:44

Od okamžiku zveřejnění osoby vydražitele soudní exekutor usnesením o příklepu udělí příklep shora uvedenému vydražiteli za uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.
Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby (§ 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies