Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

R.D. č.p. 41 v obci Slavětín nad Metují, okres Náchod

2 820 000,-Kč

Vloženo: 8.11.2021 7:22 | Číslo dražby: 59312

Dražba začala 21.01.2022 10:00:00 Dražba skončila 21.01.2022 10:36:10
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20062 / 21 - Svi
Počáteční cena:
2 419 710,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 419 710,-Kč
Dražební jistota:
51 400,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Náchod
Město:
Slavětín nad Metují
GPS souradnice:
50.33122037, 16.050157243
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Dražby se nemůže účastnit dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, ledaže prokážou, že jim insolvenční soud dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37472421.01.2022 10:00:520,-Kč2 419 710,-Kč
Dražitel č.37486321.01.2022 10:01:5930 290,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.37428021.01.2022 10:02:153 000,-Kč2 453 000,-Kč
Dražitel č.37486321.01.2022 10:04:5947 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.37472421.01.2022 10:07:4610 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.37428021.01.2022 10:08:213 000,-Kč2 513 000,-Kč
Dražitel č.37472421.01.2022 10:08:3510 000,-Kč2 523 000,-Kč
Dražitel č.37486321.01.2022 10:10:4777 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.37472421.01.2022 10:12:5810 000,-Kč2 610 000,-Kč
Dražitel č.37486321.01.2022 10:19:1040 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.37472421.01.2022 10:22:2220 000,-Kč2 670 000,-Kč
Dražitel č.37486321.01.2022 10:27:2530 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.37472421.01.2022 10:28:1015 000,-Kč2 715 000,-Kč
Dražitel č.37486321.01.2022 10:30:2885 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.37472421.01.2022 10:31:1020 000,-Kč2 820 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.01.2022 v 10:36:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.374724
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 820 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.01.2022 v 10:36:10

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies