Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 96 m2, Bartošovice

60 000,-Kč

Vloženo: 8.11.2021 8:37 | Číslo dražby: 59314

Dražba začala 09.12.2021 10:00:00 Dražba skončila 09.12.2021 10:45:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
094 EX 04787 / 14 - 386
Počáteční cena:
60 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
90 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Bartošovice
GPS souradnice:
49.672458191, 18.049730842
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby nemovitá věc zapsaná na listu vlastnictví č. 130 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec a katastrální území Bartošovice, a to:

pozemek parc.č.1064, o výměře 96 m2 – zahrada.
Jedná se o pozemek evidovaný v KN jako zahrada. Pozemek je dostupný z pozemku obce, ve skutečnosti tvoří oba pozemky funkční celek s rodinným domem č.p. 263.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 9.12.2021

Dokument 1

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies