Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní

Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 9/40 na bytovém domu a přilehlém pozemku v obci Jirkov, okr. Chomutov

808 500,-Kč

Vloženo: 9.11.2021 8:15 | Číslo dražby: 59321

Dražba začala 14.12.2021 10:00:00 Dražba skončila 14.12.2021 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
220 DD 00005 / 20 - 47
Počáteční cena:
807 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 615 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Jirkov
GPS souradnice:
50.49980414, 13.43073602
Podíl:
9/40
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Soudní exekutor upozorňuje zájemce, že související podíly na týchž nemovitých věcech ve vlastnictví ostatních spoluvlastníků budou draženy v tentýž den postupně v časech od 11:00 hod a od 12:00 hod rovněž na dražebním portálu www.exdrazby.cz !!! https://www.exdrazby.cz/index.php?taa=1&a=s&st=220+EX+03459+%2F+20+-+105&c1=2 https://www.exdrazby.cz/index.php?taa=1&a=s&st=220+EX+03459+%2F+20+-+105&c1=2 https://www.exdrazby.cz/index.php?taa=1&a=s&st=220+EX+03459+%2F+20+-+105&c1=2 https://www.exdrazby.cz/index.php?taa=1&a=s&st=220+EX+03459+%2F+20+-+105&c1=2

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor upozorňuje zájemce, že související podíly na týchž nemovitých věcech ve vlastnictví ostatních spoluvlastníků budou draženy v tentýž den postupně v časech od 11:00 hod a od 12:00 hod rovněž na dražebním portálu www.exdrazby.cz !!!

https://www.exdrazby.cz/index.php?taa=1&a=s&st=220+EX+03459+%2F+20+-+105&c1=2

https://www.exdrazby.cz/index.php?taa=1&a=s&st=220+EX+03459+%2F+20+-+105&c1=2

Předmětem dražby jsou nemovité věci,spoluvlastnický podíl ve výši 9/40 na nemovitých věcech zapsaných na LV 5016, kat. území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov.

-jednotky č. 1646/1 - jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1646, příslušející k části obce Jirkov, na pozemku p.č. 4574, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 3764/11348
-jednotky č. 1646/2 - byt, v budově č.p. 1646, příslušející k části obce Jirkov, na pozemku p.č. 4574, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 4060/11348,
-jednotky č. 1646/3 - rozestavěná jednotka, v budově č.p. 1646, příslušející k části obce Jirkov, na pozemku p.č. 4574, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 3524/11348
a s tím související podíl ve výši 9/40 na nemovitých věcech zapsaných na LV 5015, kat. území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov
a dále podíl ve výši 9/40 na nemovitých věcech zapsaných na LV 3761, kat. území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov
-pozemek p.č. 4577/2 - ostatní plocha

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.369811 (spoluvlastník)14.12.2021 10:12:290,-Kč807 500,-Kč
Dražitel č.36995914.12.2021 10:54:391 000,-Kč808 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.12.2021 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.369959
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 808 500,-Kč

Zveřejněno dne 14.12.2021 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.