Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2319 m2, Kvítkovice u Otrokovic, podíl 1/2

16 000,-Kč

Vloženo: 18.11.2021 10:51 | Číslo dražby: 59389

Dražba začala 19.01.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.01.2022 10:26:02
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 07786 / 12 - 104
Počáteční cena:
6 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
9 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Otrokovice
GPS souradnice:
49.194261329, 17.568659794
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 2319 (ostatní plocha) v kat. území Kvítkovice u Otrokovic.

Dražený pozemek se nachází cca 1,5 km východně od okraje zastavěné části obce Kvítkovice. Jedná se o lesní pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1 285 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený ornou půdou, na jižní straně nezpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází lesní porost. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2524, který je ve vlastnictví města Otrokovice.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37195719.01.2022 09:08:450,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.37461919.01.2022 09:58:051 000,-Kč7 000,-Kč
Dražitel č.37210419.01.2022 09:59:411 000,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.37195719.01.2022 10:00:091 000,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.37461919.01.2022 10:01:561 000,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.37195719.01.2022 10:03:331 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.37461919.01.2022 10:08:041 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.37195719.01.2022 10:08:281 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.37210419.01.2022 10:13:011 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.37195719.01.2022 10:17:191 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.37210419.01.2022 10:21:021 000,-Kč16 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.01.2022 v 10:26:02

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.372104
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 16 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.01.2022 v 10:26:02

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies