Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 909 m2, Duchcov, podíl 1/48

27 333,-Kč

Vloženo: 18.11.2021 11:02 | Číslo dražby: 59391

Dražba začala 19.01.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.01.2022 10:14:18
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 05244 / 11 - 92
Počáteční cena:
11 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
17 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Teplice
Město:
Duchcov
GPS souradnice:
50.612734303, 13.744680457
Podíl:
1/48
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/48 na pozemku parc. č. 2318 a parc. č. 2129/1 v kat. území Duchcov.

Na pozemku parc. č. 2129/1 se nacházejí zbytky obvodového zdiva garáže a keřové porosty.
Pozemky jsou ve schváleném územním plánu pro výstavbu stavby k bydlení. Pozemky je možné napojit na veškeré IS.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37362319.01.2022 09:25:360,-Kč11 333,-Kč
Dražitel č.37091019.01.2022 09:33:231 000,-Kč12 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 09:40:520,-Kč12 333,-Kč
Dražitel č.36900619.01.2022 09:45:412 000,-Kč14 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 09:46:010,-Kč14 333,-Kč
Dražitel č.36900619.01.2022 09:48:292 000,-Kč16 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 09:48:540,-Kč16 333,-Kč
Dražitel č.37248019.01.2022 09:50:451 000,-Kč17 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 09:51:120,-Kč17 333,-Kč
Dražitel č.36900619.01.2022 09:54:142 000,-Kč19 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 09:55:440,-Kč19 333,-Kč
Dražitel č.37248019.01.2022 09:57:111 000,-Kč20 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 09:57:480,-Kč20 333,-Kč
Dražitel č.36900619.01.2022 09:58:372 000,-Kč22 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 09:59:130,-Kč22 333,-Kč
Dražitel č.37248019.01.2022 10:00:461 000,-Kč23 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 10:00:540,-Kč23 333,-Kč
Dražitel č.36900619.01.2022 10:01:232 000,-Kč25 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 10:02:330,-Kč25 333,-Kč
Dražitel č.37248019.01.2022 10:04:491 000,-Kč26 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 10:06:590,-Kč26 333,-Kč
Dražitel č.37248019.01.2022 10:08:451 000,-Kč27 333,-Kč
Dražitel č.367050 (spoluvlastník)19.01.2022 10:09:180,-Kč27 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.01.2022 v 10:14:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.367050
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 27 333,-Kč

Zveřejněno dne 19.01.2022 v 10:14:18


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies