Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

id. 5/18 pozemku a lesního pozemku v k.ú. Jeřmanice

41 000,-Kč

Vloženo: 30.11.2021 11:31 | Číslo dražby: 59429

Dražba začala 10.01.2022 09:00:00 Dražba skončila 10.01.2022 09:35:32
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
193 EX 07588 / 16 - II
Počáteční cena:
12 267,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
18 400,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Jeřmanice
GPS souradnice:
50.688723101, 15.107313786
Podíl:
5/18
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována

Popis předmětu dražby

id. 5/18 pozemku č. 1591/1 ostatní plocha o výměře 89 m2 a id. 5/18 pozemku č. 1742 - lesní pozemek o výměře 4202 m2 v k.ú. Jeřmanice

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 11.11.2016, číslo jednací 84 EXE 1753/2016-16, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 26.04.2016, číslo jednací 68 C 150/2016 - 11 k uspokojení pohledávky oprávněného I-Xon a.s., se sídlem Husitská 344/63, Praha, PSČ: 130 00, IČ: 28218761, práv. zast. advokátem JUDr. Petr Mašek, advokát, ev.č. 4114, se sídlem Boušova 792, Praha-Klánovice, PSČ: 190 14, IČ: 16063571
proti povinnému
Roman Rous, bytem Neškaredice č.p. 26, Kutná Hora-Neškaredice, PSČ: 284 01, dat. nar.: 06.08.1974

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37175910.01.2022 09:08:030,-Kč12 267,-Kč
Dražitel č.36947410.01.2022 09:14:501 000,-Kč13 267,-Kč
Dražitel č.36959210.01.2022 09:24:071 000,-Kč14 267,-Kč
Dražitel č.37175910.01.2022 09:24:131 000,-Kč15 267,-Kč
Dražitel č.37314310.01.2022 09:24:281 000,-Kč16 267,-Kč
Dražitel č.36959210.01.2022 09:24:5810 000,-Kč26 267,-Kč
Dražitel č.37175910.01.2022 09:25:131 000,-Kč27 267,-Kč
Dražitel č.36959210.01.2022 09:26:4710 000,-Kč37 267,-Kč
Dražitel č.36947410.01.2022 09:27:431 733,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.37175910.01.2022 09:28:291 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.36947410.01.2022 09:30:321 000,-Kč41 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.369474

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 10.01.2022 v 09:35:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.369474
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 41 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.01.2022 v 09:35:32

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies