Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Blovice, okr. Plzeň - jih

148 000,-Kč

Vloženo: 30.11.2021 14:59 | Číslo dražby: 59434

Dražba začala 20.01.2022 10:30:00 Dražba skončila 20.01.2022 11:13:33
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
081 EX 06408 / 08 - 282
Počáteční cena:
60 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
90 000,-Kč
Dražební jistota:
9 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-jih
Město:
Blovice
GPS souradnice:
49.600564524, 13.536076912
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc – objekt č.e. 24, rod. rekr, příslušející k části obce Blovice, na pozemku p.č. St. 714 (LV 97 – pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem dražby), v k.ú. Blovice, obec Blovice, okres Plzeň-jih.

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, rekreační části obce Blovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Blovice ev. č. 24, 336 01 Blovice. Parkování je možné na negarantovaném místě. Pozemek pod objektem, p.č. St. 714 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu a proto není předmětem dražby. Objekt leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 859/12 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice a přes pozemek p.č. 859/11 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Blovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Znalecký posudek neobsahuje informaci o velikosti zastavěné, užitné a podlahové plochy. Protože se jedná o položky povinné pro realizaci inzerce, které je nutné vyplnit, byla do položek zadána hodnota 1. Pozemek pod objektem je ve vlastnictví jiného vlastníka a není předmětem dražby, protože je ale položka plocha pozemku povinná pro realizaci inzerce a je jí nutné vyplnit nenulovou hodnotou, byla do položky zadána hodnota 1.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies