Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Chata, Březovice pod Bezdězem, podíl 1/6

102 000,-Kč

Vloženo: 1.12.2021 9:10 | Číslo dražby: 59436

Dražba začala 18.01.2022 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2022 14:06:37
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
159 EX 03113 / 14 - 402
Počáteční cena:
52 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
78 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mladá Boleslav
Město:
Březovice
GPS souradnice:
50.462228078, 14.721313332
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Bez obhlídky

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitých věcech
zapsaných na listu vlastnictví č. 201 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav,
pro obec Březovice,kat.území Březovice pod Bezdězem, a to:

-parc.č. 128 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2,součástí je stavba bez čp/če,obč.vyb.
-parc.č. 599 trvalý travní porost o výměře 333 m2

Rekreační objekt je samostatnou stavbou a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není podsklepená, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím.Původní zděný objekt sloužil ve 30. letech k vodárenským účelům. Později byl dostavěn o srubovou část a slouží jako rekreační objekt. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975.
Základy jsou tvořeny z betonu bez izolace, objekt je převážně dřevěné srubové konstrukce a část je zděná, stěny mají tloušťku 15-30 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha objektu je sedlová, střešní krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky nejsou instalovány. Vnější omítky rekreačního objektu jsou vápenné, dřevěná část je impregnována. Stavba není zateplena.
V rekreačním objektu není zavedena elektřina a přípojka zdroje elektřiny není zavedena.Objekt je bez zdroje vody, v objektu nejsou řešeny odpady a rozvod zemního plynu není připojen. Objekt je bez vytápění. Rekreační objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, objekt je bez vybavení a objekt je bez rozvodů. Stav objektu je dobrý.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Pražákova 1024/66a
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Práva nepřipouštějící dražbu

Podání žaloby na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce (§ 267 o.s.ř.) nebylo zjištěno.

2. Předkupní právo

Předkupní právo či výhrada zpětné koupě nebyla u soudního exekutora uplatněna.

Podle § 338 odst. 3 o.s.ř., zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep. Spoluvlastníkem povinného je dražitel č. 373522

3. Oznámení dle § 336i odst. 3 písm b) o.s.ř.

Soudní exekutor oznamuje, že nezjistil další věcná břemena, výměnky a nájemní či pachtovní práva neuvedená v dražební vyhlášce váznoucí na nemovité věci.

4. Poučení soudního exekutora a výzva

Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily.

5. Výzva k činění podání

Dražitelé nyní mohou činit podání (příhozy). Výše nejnižšího příhozu je uvedena v systému dražeb.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37376318.01.2022 13:01:000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.373522 (spoluvlastník)18.01.2022 13:44:452 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.37413318.01.2022 13:50:512 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.373522 (spoluvlastník)18.01.2022 13:51:222 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.37351818.01.2022 13:53:092 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.37372218.01.2022 13:53:312 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.37351818.01.2022 13:55:062 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.37372218.01.2022 13:55:332 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.37351818.01.2022 13:56:092 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.37372218.01.2022 13:57:202 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.37351818.01.2022 13:57:432 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.37372218.01.2022 13:58:438 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.37351818.01.2022 13:59:1818 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.37413318.01.2022 14:01:052 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.37351818.01.2022 14:01:372 000,-Kč102 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.01.2022 v 14:06:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.373518
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 102 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.01.2022 v 14:06:37

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies