Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Veltrusy

4 272 000,-Kč

Vloženo: 7.12.2021 13:21 | Číslo dražby: 59459

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
144 EX 00133 / 21 - 68
Cena stanovena znalcem:
4 272 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Veltrusy
GPS souradnice:
50.2704594, 14.3285700
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Veltrusy, okres Mělník. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná. Rodinný dům stojí na pozemku parc. č. 148/108 a není zapsaný v katastru nemovitostí. Pozemek není oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 148/65 ve vlastnickém právu Domy Kladno a.s.

Rodinný dům je dokončený a bylo mu přiděleno číslo popisné 968 v ulici Dubová. Dotazem na příslušném obecním úřadu však bylo zjištěno, povinný si doklad o přidělení čísla popisného převzal již dne 1. 3. 2021, ovšem rodinný dům do katastru nemovitostí zapsat nenechal. Z tohoto důvodu pak příslušný katastrální úřad pod řízením ZDŘ 96/2021 adresoval výzvu k doložení stavby č.p. 968 Veltrusy povinnému. Katastrální úřad však soudního exekutora zároveň uvědomil o tom, že takovýto typ řízení je vždy zdlouhavý a úspěch není vždy zaručen. Katastrální úřad však současně podal exekutorovi poučení, jak postupovat ohledně zápisu rodinného domu do katastru v případě, pokud dojde k vydražení v rámci dražby provedené soudním exekutorem. V takovém případě je nutné, aby nový vlastník (vydražitel) předložil vyplněné "Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby" (viz cuzk.cz, složka formuláře) a doložil jej originálem geometrického plánu (GP) na vyznačení budovy, případně kopii GP ověřenou geodetem, který jej vyhotovil. Pokud by byl problém se získáním tohoto plánu, je další možností nechat si stavbu znovu zaměřit, GP pak následně předložit stavebnímu úřadu, aby mohl provést změnu ve své evidenci staveb, neboť zaměřená parcela bude mít jiné parcelní číslo, než v původním GP. Následně spolu s Ohlášením dodat na katastrální úřad. Jako přílohu je vhodné přiložit též usnesení soudního exekutora o příklepu (zřejmě společně s potvrzením o zaplacení nejvyššího podání), ze kterého bude vyplývat informace o "stavbě dosud nezapsané v katastru nemovitostí," ale přiložení této písemnosti není bezpodmínečně nutné.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 3
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer
Ringhofferova 115/1
Praha 5 - Zličín
155 21
tel: 212 341 341
email: zde
dat. schránka: q3fpa3p odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies