Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Kateřinky u Opavy - 2. DJ

8 030 000,-Kč

Vloženo: 14.12.2021 10:57 | Číslo dražby: 59480

Dražba začala 24.01.2022 11:00:00 Dražba skončila 24.01.2022 13:36:16
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 00908 / 16 - 512
Počáteční cena:
3 870 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
7 740 000,-Kč
Dražební jistota:
1 161 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Opava
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o částečně podsklepenou, zděnou stavbu se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví, s polo valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Stavba je nepravidelného půdorysného tvaru. Vytápění stavby je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle. Původní stáří stavby je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření 139 roků. Na základě údajů z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 114 je první záznam o stavbě z roku 1877. Od počátku své existence byla stavba užívána jako hostinec, po druhé světové válce byla stavba později užívána jako dům svazu české mládeže s hostincem v pravé polovině prvního nadzemního podlaží. Takto byla stavba později užívána pod názvem hostinec u Vávry pod hlavičkou RAJ až do roku 1991. Od tohoto roku probíhaly stavební úpravy, které spočívaly ve vybudování diskotéky ve druhém nadzemním podlaží, dále byla provedena adaptace levé poloviny prvního nadzemního podlaží v prvním nadzemním podlaží na bar. Taktéž byla provedena modernizace původní restaurace v pravé polovině prvního nadzemního podlaží. V roce 2000 byla položena střešní krytina, částečně byla provedena modernizace vnitřních a fasádních omítek a byl instalován plynový kotel. V průběhu životnosti stavba dále procházela běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Předmětné nemovité věci se nacházejí v druhém stupni rizika povodní, třetím stupni rizika kriminality a třetím stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav lze ke dni vyhotovení znaleckého posudku hodnotit jako mírně zhoršený. Údržbu lze ke dni vyhotovení znaleckého posudku hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení stavby je patrné ze znaleckého posudku.

Dispoziční řešení:
I. podzemní podlaží - schodiště, sklepní místnost (provedena 4x), schodiště a sklepní místnost
I. nadzemní podlaží - průjezd a schodiště
- „část pohostinství“ - prostor pohostinství, kuchyně, kancelář, sklad (proveden 3x), sociální zázemí (pánské a dámské) a komora (provedena 3x)
- „část rozestavěného baru“ - prostor baru, WC a kuchyně
II. nadzemní podlaží - schodiště
- „část diskotéky“ - bar, taneční prostor, technická místnost, komora, šatna, místnost (provedena 3x), chodba, sociální zázemí (pánské a dámské), technické zázemí za pódiem

V místě jsou omezené možnosti parkování. Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.


Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí a stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součásti předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Stavba je napojena na tyto inženýrské sítě: elektro (částečně), obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Na stavbu, při její levé hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní „venkovní zahrádka“ se sedlovou a valbovou střechou krytou taškou pálenou. Za stavbou, na pozemku p.č. 2426/4 - ostatní plocha, při jeho horní hranici (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, částečně zděná a dřevěná „vedlejší stavba č. I“ (jedná se o venkovní sezení s výčepem), se sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Vpravo od „vedlejší stavby č. I“, na pozemku p.č. 2426/4 - ostatní plocha, při jeho horní hranici (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, zděná „vedlejší stavba č. II“ (při konání slavností se jedná o místo pro DJ), s mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Za stavbou, na pozemku p.č. 2426/4 - ostatní plocha, při jeho horní, pravé hranici (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, zděná „vedlejší stavba č. III“ (jedná se o sociální zázemí - pánské a dámské), s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Za stavbou, na pozemku p.č. st. 140/1 - zastavěná plocha a nádvoří, při jeho horní, pravé hranici (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní „vedlejší stavba č. IV“ (jedná se o skladování a manipulaci) ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou standardní krytinou.

Zjištěny tyto venkovní úpravy: oplocení - ocelové, oplocení - dřevěné laťové, ocelová vrátka (provedeno 3x), ocelová vrata - dvoukřídlá, přístupový chodník ze zámkové dlažby, venkovní schody betonové, přístřešky (provedeno 2x), betonové, dlážděné, kamenné a zpevněné plochy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37405924.01.2022 11:09:000,-Kč3 870 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 11:14:3410 000,-Kč3 880 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 11:17:05100 000,-Kč3 980 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 11:17:55100 000,-Kč4 080 000,-Kč
Dražitel č.37174824.01.2022 11:21:1910 000,-Kč4 090 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 11:22:0710 000,-Kč4 100 000,-Kč
Dražitel č.37487124.01.2022 11:50:0410 000,-Kč4 110 000,-Kč
Dražitel č.37375924.01.2022 12:03:5410 000,-Kč4 120 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:04:1010 000,-Kč4 130 000,-Kč
Dražitel č.37375924.01.2022 12:33:5510 000,-Kč4 140 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:40:1710 000,-Kč4 150 000,-Kč
Dražitel č.37509724.01.2022 12:43:40100 000,-Kč4 250 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:43:5310 000,-Kč4 260 000,-Kč
Dražitel č.37509724.01.2022 12:48:28100 000,-Kč4 360 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:49:2310 000,-Kč4 370 000,-Kč
Dražitel č.37509724.01.2022 12:53:23100 000,-Kč4 470 000,-Kč
Dražitel č.37487124.01.2022 12:53:53100 000,-Kč4 570 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:54:0210 000,-Kč4 580 000,-Kč
Dražitel č.37487124.01.2022 12:55:27100 000,-Kč4 680 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:55:3510 000,-Kč4 690 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 12:57:1110 000,-Kč4 700 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:57:2010 000,-Kč4 710 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 12:59:0710 000,-Kč4 720 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:59:1310 000,-Kč4 730 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 12:59:27100 000,-Kč4 830 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:59:3410 000,-Kč4 840 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 12:59:50100 000,-Kč4 940 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 12:59:5710 000,-Kč4 950 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:01:0110 000,-Kč4 960 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:01:1210 000,-Kč4 970 000,-Kč
Dražitel č.37461724.01.2022 13:01:4410 000,-Kč4 980 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:01:5310 000,-Kč4 990 000,-Kč
Dražitel č.37375924.01.2022 13:02:5010 000,-Kč5 000 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:02:5710 000,-Kč5 010 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:04:31500 000,-Kč5 510 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:04:4310 000,-Kč5 520 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:08:2050 000,-Kč5 570 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:08:2910 000,-Kč5 580 000,-Kč
Dražitel č.37375924.01.2022 13:08:4310 000,-Kč5 590 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:08:4910 000,-Kč5 600 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:09:07100 000,-Kč5 700 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:09:1310 000,-Kč5 710 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:10:23100 000,-Kč5 810 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:10:3010 000,-Kč5 820 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:11:27100 000,-Kč5 920 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:11:3310 000,-Kč5 930 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:12:01100 000,-Kč6 030 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:12:0910 000,-Kč6 040 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:12:56100 000,-Kč6 140 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:13:0210 000,-Kč6 150 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:13:33100 000,-Kč6 250 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:13:4910 000,-Kč6 260 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:14:38100 000,-Kč6 360 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:14:4910 000,-Kč6 370 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:15:28300 000,-Kč6 670 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:15:3710 000,-Kč6 680 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:16:21200 000,-Kč6 880 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:16:3310 000,-Kč6 890 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:18:22100 000,-Kč6 990 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:18:3110 000,-Kč7 000 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:19:43100 000,-Kč7 100 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:19:5210 000,-Kč7 110 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:21:00100 000,-Kč7 210 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:21:2410 000,-Kč7 220 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:22:46100 000,-Kč7 320 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:22:5310 000,-Kč7 330 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:23:36100 000,-Kč7 430 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:23:4310 000,-Kč7 440 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:24:23100 000,-Kč7 540 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:24:4110 000,-Kč7 550 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:27:06200 000,-Kč7 750 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:27:1810 000,-Kč7 760 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:27:46200 000,-Kč7 960 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:27:5410 000,-Kč7 970 000,-Kč
Dražitel č.37450924.01.2022 13:30:5850 000,-Kč8 020 000,-Kč
Dražitel č.37405924.01.2022 13:31:1610 000,-Kč8 030 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.01.2022 v 13:36:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.374059
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 8 030 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.01.2022 v 13:36:16

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.

Přijmout cookies