Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky v obci Skotnice, k.ú. Skotnice, okres Nový Jičín

130 000,-Kč

Vloženo: 14.12.2021 10:52 | Číslo dražby: 59481

Dražba začala 25.01.2022 13:00:00 Dražba skončila 25.01.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
206 EX 04930 / 08 - 163
Počáteční cena:
130 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
195 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Skotnice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci oprávněného Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha –
Libeň, IČ: 00006963, proti povinnému DOUBRAVOVÁ Olga, Bubenečská 284/12, 160 00 Praha –
Dejvice, IČ: 67379851, nar. 14.9.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 EX 4930/08-163.

Oceňované pozemky jsou stavební, s plochou 246 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost a zahrada. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy smíšené obytné. Pozemky jsou součástí funkčního celku a tvoří úzký pás kolem zastavěné plochy - pozemek parc. č. 235/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Na pozemku parc. č. 236 jsou okrasné dřeviny. Pozemky jsou rovinaté. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky jsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v obci dostupná - nutnost dojezdu a v obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou dobré - v blízkosti objektu.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, Vrchlabská 28/17, Praha, přihlásil dne 21.10.2021 pohledávku ve výši 4.235,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, Dolní 71, Prostějov, přihlásila dne 25.10.2021 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, Na Plískavě 1525/2, Praha, přihlásil dne 27.10.2021 pohledávku ve výši 3.970,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, Zborovská 1222/3, Praha, přihlásil dne 29.10.2021 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Prosecká 851/64, Praha, přihlásil dne 3.11.2021 pohledávku ve výši 1.823,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, přihlásil dne 4.11.2021 pohledávku ve výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, přihlásil dne 5.11.2021 pohledávku ve výši 13.024,83 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Želetavská 1525/1, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Vyskočilova 1326/5, Praha, přihlásil dne 8.11.2021 pohledávku ve výši 10.492,49 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 9.11.2021 pohledávku ve výši 7.298,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 9.11.2021 pohledávku ve výši 3.390,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 9.11.2021 pohledávku ve výši 3.389,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 10.11.2021 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 2/266, Praha, přihlásil dne 15.11.2021 pohledávku ve výši 4.177,96 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 6, Praha, přihlásil dne 22.11.2021 pohledávku ve výši 409.710,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 2/266, Praha, přihlásil dne 16.12.2021 pohledávku ve výši 6.601,49 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Milevská 2095/5, Praha, zast. Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, Novodvorská 994, Praha, přihlásil dne 7.1.2022 pohledávku ve výši 37.575,60 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí částku 32.596,01 Kč.

2. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení z exekuce

ebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies