Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemků Nadějov, okr. Jihlava

140 760,-Kč

Vloženo: 14.12.2021 13:39 | Číslo dražby: 59485

Dražba začala 10.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 10.02.2022 11:15:57
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
079 EX 00337 / 21 - 024
Počáteční cena:
124 760,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
187 140,-Kč
Dražební jistota:
72 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Jihlava
Město:
Nadějov

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na listu vlastnictví č. 76 pro obec a katastrální území Nadějov:
pozemek parc. č. 979/68 – trvalý travní porost,
pozemek parc. č. 979/70– trvalý travní porost,
pozemek parc. č. 1018/9 – ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1060 - orná půda,
pozemek parc. č. 1095/64 - orná půda,
pozemek parc. č. 1095/65 - orná půda,
pozemek parc. č. 1095/73- orná půda
Dále viz. dražební vyhláška, doplnění dražební vyhlášky a znalecký posudek

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Jihlava
JUDr. Marie Sárová
Plukovníka Švece 1528/8
Jihlava
586 01
tel: 567310211
email: zde
dat. schránka: 3ubg8yk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37654610.02.2022 10:24:531 000,-Kč125 760,-Kč
Dražitel č.37784210.02.2022 10:26:081 000,-Kč126 760,-Kč
Dražitel č.37660510.02.2022 10:27:441 000,-Kč127 760,-Kč
Dražitel č.37775010.02.2022 10:43:581 000,-Kč128 760,-Kč
Dražitel č.37654610.02.2022 10:55:151 000,-Kč129 760,-Kč
Dražitel č.37775010.02.2022 10:55:531 000,-Kč130 760,-Kč
Dražitel č.37660510.02.2022 10:57:451 000,-Kč131 760,-Kč
Dražitel č.37775010.02.2022 10:59:062 000,-Kč133 760,-Kč
Dražitel č.37660510.02.2022 10:59:321 000,-Kč134 760,-Kč
Dražitel č.37654610.02.2022 11:02:031 000,-Kč135 760,-Kč
Dražitel č.37660510.02.2022 11:02:451 000,-Kč136 760,-Kč
Dražitel č.37654610.02.2022 11:05:441 000,-Kč137 760,-Kč
Dražitel č.37660510.02.2022 11:07:141 000,-Kč138 760,-Kč
Dražitel č.37654610.02.2022 11:10:141 000,-Kč139 760,-Kč
Dražitel č.37660510.02.2022 11:10:571 000,-Kč140 760,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 10.02.2022 v 11:15:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.376605 - Richard Klimeš - Janovice 60, Polná, 588 13
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 140 760,-Kč

Zveřejněno dne 10.02.2022 v 11:15:57

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies