Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Vraňany, podíl 1/24

78 000,-Kč

Vloženo: 15.12.2021 13:01 | Číslo dražby: 59493

Dražba začala 20.01.2022 11:00:00 Dražba skončila 20.01.2022 12:07:35
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 04891 / 10 - 708
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
60 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Vraňany
GPS souradnice:
50.3186831, 14.3635914
Podíl:
1/24
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Spoluvlastnický podíl na nemovité věci o velikosti 1/24. Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je vhodný k rekonstrukci. Stavba není podsklepená. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení a místy je opadaná. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází hospodářská stavba. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Na pozemku se nachází studna. Pozemek parc. č. St. 97 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 721 m2. Pozemek parc. č. St. 97 je z části zastavěn domem č.p. 85 Vraňany. Zbývající část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 167/2, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o velikosti 121 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Na pozemcích se nachází hospodářská stavba a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 570/9, který je ve vlastnickém právu obce Vraňany a přes pozemek parc. č. 583/1, který je ve vlastnickém právu Středočeského kraje. K nemovité věci náleží součásti a příslušenství: IS, zpevněné plochy, studna a porosty, hospodářská stavba a oplocení.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37353320.01.2022 11:04:142 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.373746 (spoluvlastník)20.01.2022 11:09:030,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.37471820.01.2022 11:35:102 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.373746 (spoluvlastník)20.01.2022 11:46:510,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.373746 (spoluvlastník)20.01.2022 11:48:0410 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.37471820.01.2022 11:54:382 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.37353320.01.2022 11:57:322 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.37471820.01.2022 11:58:242 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.37458220.01.2022 11:58:332 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.37471820.01.2022 11:59:452 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.37353320.01.2022 12:02:042 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.373746 (spoluvlastník)20.01.2022 12:02:0610 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.37471820.01.2022 12:02:352 000,-Kč78 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.01.2022 v 12:07:35

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.374718
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 78 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.01.2022 v 12:07:35


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies