Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Stráž pod Ralskem, podíl 1/4

191 000,-Kč

Vloženo: 20.12.2021 13:53 | Číslo dražby: 59533

Dražba začala 20.01.2022 11:00:00 Dražba skončila 20.01.2022 11:45:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 01633 / 19 - 123
Počáteční cena:
189 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
283 000,-Kč
Dražební jistota:
47 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Stráž pod Ralskem
GPS souradnice:
50.699609457, 14.795904386
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 16 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, pro
obec a katastrální území Stráž pod Ralskem, a to:

-pozemek St.296/1, o výměře 1009 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům č.p.21, část obce Stráž pod Ralskem, na St.296/1,
-pozemek parc.č.1795/1, o výměře 105 m2 – ostatní plocha,
-pozemek parc.č.2200, o výměře 70 m2 – ostatní plocha

Jedná se o spoluvlastnický podíl k samostatně stojícímu, patrovému rodinnému domu č.p. 21 Stráž pod Ralskem s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné
plné. Okna domu jsou dřevěná špaletová. Budova je z roku 1928. K domu patří zahrada. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 20.1.2022

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37470220.01.2022 11:16:070,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.37374520.01.2022 11:35:161 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.37470220.01.2022 11:37:511 000,-Kč191 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.01.2022 v 11:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.374702
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 191 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.01.2022 v 11:45:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies