Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Bytový dům,Spomyšl,podíl 43/1000

45 000,-Kč

Vloženo: 22.12.2021 9:16 | Číslo dražby: 59548

Dražba začala 27.01.2022 09:00:00 Dražba skončila 27.01.2022 09:45:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 05469 / 09 - 217
Počáteční cena:
43 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
64 000,-Kč
Dražební jistota:
11 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Spomyšl
GPS souradnice:
50.337367936, 14.373504244
Podíl:
43/1000
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 43/1000 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 545 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec a katastrální území Spomyšl, a to:

pozemek St.162, o výměře 933 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, byt.domu č.p.10, část obce Spomyšl, na St.162,

Jedná se o bytovou jednotku v samostatně stojícím patrovém domě využívanému k bydlení. Budova má 3 nadzemní podlaží a volné půdní prostory. V budově není výtah. Konstrukce budovy je zděná z pálených
cihel a stavebního kamene. Střecha budovy je sedlová. Střešní krytina je z pálených tašek. Okna jsou dřevěná zdvojená nebo plastová. V domě se nachází 10 bytových jednotek. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojená na přípojku elektřiny a kanalizace. Voda je ze studny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 27.1.2022

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37188827.01.2022 09:00:310,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.37488627.01.2022 09:13:021 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.37188827.01.2022 09:39:471 000,-Kč45 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.01.2022 v 09:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.371888 - Lukáš Teplý - Jakub 108, Církvice, 285 33
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 45 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.01.2022 v 09:45:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies