Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, obec Hýsly, okres Hodonín

182 000,-Kč

Vloženo: 22.12.2021 16:43 | Číslo dražby: 59562

Dražba začala 10.02.2022 09:30:00 Dražba skončila 10.02.2022 10:47:34
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
081 EX 35034 / 10 - 630
Počáteční cena:
47 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
95 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Hýsly
GPS souradnice:
49.020086392, 17.190404134
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 247/1 - orná půda a pozemku p.č. 247/2 -vinice, vše v k.ú. Hýsly, obec Hýsly, okres Hodonín.

Pozemky jsou situovány v jiho-vyhodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1444 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Hýsly, č. p. 100, 69650 Hýsly. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od předmětu ocenění. Na části pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 247/1 - orná půda je z části situováno torzo zděné vedlejší stavby.

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies