Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Výrobní hala Rynholec

9 800 000,-Kč

Vloženo: 24.12.2021 9:53 | Číslo dražby: 59576

Dražba začala 27.01.2022 11:00:00 Dražba skončila 27.01.2022 13:11:42
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 03006 / 21 - 9(D)
Počáteční cena:
4 410 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
6 615 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Rynholec
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu výrobní haly č.p. 467 s podkrovím, která se nachází v oploceném areálu bývalého dolu. Konstrukce budovy je ocelová s plechovým opláštěním a její
stavebně – technický stav je odpovídající dobré údržbě. Krov je z ocelového vazníku. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavba byla postavena roku 1994. Okna stavby jsou plastová. Vrata stavby jsou plechová dvoukřídlá. Ke stavbě patří oplocený pozemek. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Ve stavbě výrobní haly se nachází 3 dílny, sklad, kancelář, kuchyňka, schodiště do podkroví a sociální zázemí v přístavku mimo halu, se kterou je provozně propojen. V podkroví je kancelář a archiv. Podlahy jsou betonové, pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Hala je v udržovaném stavu.

Nájemní smlouvy byly doloženy. Jedná se o tyto nájemní práva:
Nájemní právo Josefa Štefana ml., Jaroslava Štefana, Josefa Štefana st. a AUTOPNEU SERVIS JOSEF, zastoupený panem Josefem Štefanem ml., vztahující se k průmyslovému objektu bez čp/ č.
na st. parcele č. par. 995/26, stavby bez občanské vybavenosti bez čp/č na st. parcele č. parc. st. 1075, st. parcely č. parc. 995/26. V katastru území Rynholec, obec Rynholec. Konkrétně nebytových prostor o výměře – dílna 121 m2, kancelář 5 m2, WC 14 m2. Celková plocha pronajímaných nebytových prostor činní 140 m2. Nájemní smlouva je sjednána od 1. května 2013 na dobu neurčitou
s možností výpovědi písemnou dohodou smluvních stran či jednostrannou písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Dle sdělení znalce nemá nájemní smlouva vliv na obvyklou cenu.

Nájemní právo AXOM SIGN s.r.o. vztahující se k průmyslovému objektu bez č.p. na stavební parcele 995/26 stavby občanské vybavenosti bez č.p. parc.st. 1075 v katastru území Rynholec, obec Rynholec, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník. Konkrétně nebytový prostor o rozloze 500 m2. Nájemní smlouva je sjednána od 1. září 2020 na dobu neurčitou s možností výpovědi písemnou dohodou smluvních stran či jednostrannou písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Dle sdělení znalce nemá nájemní smlouva vliv na obvyklou
cenu.

Nájemní právo Vladimíra Proška vztahující se k prostoru Průmyslový areál Rynholec – „Na
armádě“, 271 01 Nové Strašecí. Nájemní smlouva je sjednána od 26. února 2014 na dobu neurčitou s možností výpovědi. Dle sdělení znalce nemá nájemní smlouva vliv na obvyklou cenu.

Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a jímky. Přípojka plynovodu je v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je klimatizací. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler.

Na pozemcích parc. č. St. 995/26 a parc. č. St. 1075 stojí stavba výrobní haly č.p. 467 se sociálním zázemím. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky par. č. St. 995/26, parc. č. 995/33 a parc. č. 995/34 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou rovinaté a oplocený drátěným plotem. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2121 ve vlastnickém právu soukromého vlastníka (přístup je zajištěn věcným břemenem).

Součástí nemovité věci jsou IS a jímka. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 26. 10. 2021.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37537227.01.2022 11:11:53290 000,-Kč4 700 000,-Kč
Dražitel č.37152727.01.2022 11:29:3510 000,-Kč4 710 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 11:32:44190 000,-Kč4 900 000,-Kč
Dražitel č.37325027.01.2022 11:33:1450 000,-Kč4 950 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 11:35:45250 000,-Kč5 200 000,-Kč
Dražitel č.37513927.01.2022 11:38:3010 000,-Kč5 210 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 11:40:51290 000,-Kč5 500 000,-Kč
Dražitel č.37152727.01.2022 11:43:0340 000,-Kč5 540 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 11:43:28260 000,-Kč5 800 000,-Kč
Dražitel č.37325027.01.2022 11:44:15200 000,-Kč6 000 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 11:45:06200 000,-Kč6 200 000,-Kč
Dražitel č.37513927.01.2022 11:45:3910 000,-Kč6 210 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 11:46:02290 000,-Kč6 500 000,-Kč
Dražitel č.37152727.01.2022 11:54:3910 000,-Kč6 510 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 11:55:09290 000,-Kč6 800 000,-Kč
Dražitel č.37513927.01.2022 12:01:0510 000,-Kč6 810 000,-Kč
Dražitel č.37325027.01.2022 12:02:58200 000,-Kč7 010 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 12:04:56290 000,-Kč7 300 000,-Kč
Dražitel č.37152727.01.2022 12:06:4610 000,-Kč7 310 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 12:08:19290 000,-Kč7 600 000,-Kč
Dražitel č.37152727.01.2022 12:14:4010 000,-Kč7 610 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 12:18:08190 000,-Kč7 800 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 12:51:3810 000,-Kč7 810 000,-Kč
Dražitel č.37325027.01.2022 12:51:4050 000,-Kč7 860 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 12:52:04140 000,-Kč8 000 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 12:53:0910 000,-Kč8 010 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 12:53:27190 000,-Kč8 200 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 12:54:0010 000,-Kč8 210 000,-Kč
Dražitel č.37325027.01.2022 12:54:0190 000,-Kč8 300 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 12:54:41200 000,-Kč8 500 000,-Kč
Dražitel č.37325027.01.2022 12:55:1290 000,-Kč8 590 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 12:55:46210 000,-Kč8 800 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 12:59:4910 000,-Kč8 810 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 13:00:33190 000,-Kč9 000 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 13:01:0910 000,-Kč9 010 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 13:01:28190 000,-Kč9 200 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 13:01:4710 000,-Kč9 210 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 13:02:04190 000,-Kč9 400 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 13:02:2910 000,-Kč9 410 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 13:02:54190 000,-Kč9 600 000,-Kč
Dražitel č.37389027.01.2022 13:06:1710 000,-Kč9 610 000,-Kč
Dražitel č.37537227.01.2022 13:06:42190 000,-Kč9 800 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.01.2022 v 13:11:42

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.375372
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 9 800 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.01.2022 v 13:11:42

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se zveřejní způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.

Přijmout cookies