Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
rodinný dům v k.ú. Dobročkovice

1 200 000,-Kč

Vloženo: 28.12.2021 8:23 | Číslo dražby: 59577

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
041 EX 00745 / 11 - 285
Cena stanovena znalcem:
1 200 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Dobročkovice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Doba pro dražitele s před. právem:
5 dní
Doba pro přihlášení k dražbě:
3 dny
Místo konání dražby:
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o stavební parcelu č. 120, na níž je vystavěný řadový nepodsklepený přízemní zděný rodinný dům bez podkroví. Na pozemku st. p. č. 120 se dále nachází studna, jímka, zpevněné plochy, králíkárna, oplocení, vjezdová brána. Rodinný dům je připojen na elektrorozvody. Do domu není zaveden plyn. Není zcela jasné, jak je řešen vodovod. Pitná voda je pravděpodobně odebírána ze studny. Odkanalizování je pravděpodobně provedeno do jímky. Rodinný dům je řešen jako jednogenerační. V domě se nachází elektrický bojler, plynový sporák na propan-butan, kamna na tuhá paliva, splachovací záchod. V roce 2013 byla zahájena doposud nedokončená rekonstrukce. Rekonstrukce některých místností není dokončena. Dům je zateplený, ne však v celé ploše a chybí vnější omítky, stejně jako část vnitřních omítek. Nejsou dokončeny podlahy, keramické obklady, stropy, podhledy, chybí interiérové dveře, parapety. Střešní krytina je ve špatném stavu. Pozemek s rodinným domem se nachází v obytné zástavbě převážně rodinných domů, v centru obce, v sousedství obecního úřadu. Příjezd a přístup je po zpevněné komunikaci, parkování je v okolí rodinného domu dostatečné. Vybavení obce je pouze základní, dopravní dostupnost obce je omezená. Jedná se o lokalitu méně preferovanou. Velká část obytných objektů v obci je využívána k rekreaci. Pozemek se nachází v zóně s nízkým výskytem záplav.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Sokolov
Mgr. Miloš Dvořák
Sportovní 562
Loket
357 33
tel: 352350260
email: zde
dat. schránka: rdhg8cy odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Přihláška pohledávky

Dne 19.2.2018 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Brno- město, JUDr. Alena Blažková, PH.D., soudní exekutor, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno, sp. zn. 006 EX 1326/12, ve výši 7.865,- Kč.

Dne 30.12.2021 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Brno- venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Veveří 125, 616 45 Brno, sp. zn. 137 EX 18625/11, ve výši 7.865,- Kč.

Dne 31.12.2021 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka, Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo, sp. zn. 193 EX 2649/17, ve výši 7.865,- Kč.

Dne 4.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, sp. zn. 11 C 182/2020-31, zast. Mgr. Martina Řehořová, advokátka, ve výši 3.014,- Kč.

Dne 4.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, sp. zn. EPR 199107/2020-5, zast. Mgr. Martina Řehořová, advokátka, ve výši 3.179,- Kč.

Dne 4.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, sp. zn. 006 EX 1326/12, ve výši 5.002,23 Kč.

Dne 5.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Brno- venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Veveří 125, 616 45 Brno, sp. zn. 137 EX 9053/16 (oprávněný: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.), ve výši 6.655,- Kč.

Dne 5.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, sp. zn. 196 EX 1667/16 (oprávněný: Statutární město Olomouc.), ve výši 7.865,- Kč.

Dne 6.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, zast, Mgr. Tomášem Pertotem, advokátem, sp. zn. 17 C 239/2016-9, 193 EX 2649/17, ve výši 4.809,- Kč.

Dne 6.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Minská 54, 616 00 Brno, sp. zn. 97 EX 5285/13 (oprávněný: Statutární město Brno) ve výši 7.865,- Kč.


Dne 17.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, sp. zn. 030 EX 4870/18, ve výši 101.471,- Kč.

Dne 17.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, sp. zn. 030 EX 6540/19, ve výši 50.933,- Kč.

Dne 17.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, sp. zn. 030 EX 4286/20, ve výši 56.256,- Kč.

Dne 18.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, sp. zn. 137 EX 18625/11, ve výši 3.060,- Kč.

Dne 19.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, sp. zn. 196 EX 1667/16, ve výši 2.500,- Kč.

Dne 25.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ: 00006963, Veveří 5, 660 20 Brno, sp. zn. 47002/320-8030-14.1.2019-3940/17/LV-Zp, ve výši 30.420,- Kč.

Dne 25.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ: 00006963, Veveří 5, 660 20 Brno, sp. zn. . 47002/320-8030-14.1.2019-3940/17/LV-Zp, ve výši 34.343,- Kč.

Dne 25.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ: 00006963, Veveří 5, 660 20 Brno, sp. zn. 47002-320/8070/18.12.2019-04664/3659/19LVz – 1, ve výši 39.618,- Kč.

Dne 28.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4 602 00 Brno – střed, sp. zn. 369566/22/3019-00540-712970, ve výši 2.214,88 Kč.

Dne 31.1.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, sp. zn. 081 EX 32489/12 (oprávněný: Český inkasní kapitál, a.s.), ve výši 7.865,- Kč.2. Nemovitosti:

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti včetně jejich příslušenství: St.p. č. 120 o výměře 310 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Dobročkovice č.p. 7, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 120, vše v kat. území 627305 Dobročkovice, na listu vlastnictví 36 obci Dobročkovice, okres Vyškov.

3. ZRUŠENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

Usnesením ze dne 9.2.2022, č.j. 041 EX 745/11-351, bylo dražební jednání stanovené na den 23.2.2022 zrušeno.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies