Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Lašťany

8 950 000,-Kč

Vloženo: 4.1.2022 11:15 | Číslo dražby: 59620

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
185 EX 00963 / 19 - 70
Cena stanovena znalcem:
8 950 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Bělkovice-Lašťany
GPS souradnice:
49.671995277, 17.321975344
Podkategorie:
Obchodní prostory
Typ objektu:
přízemní
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
Nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného č. 1), zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Olomouc, obec
Bělkovice-Lašťany a katastrální území Lašťany na listu vlastnictví č. 625, a to:
pozemku p.č.1/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 2441 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti Bělkovice-Lašťany č.p.562, vč.příslušenství a pozemků p.č.2, ostatní plocha, jiná
plocha, o velikosti 1958 m2, a p.č.4/2, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 92 m2, vše zapsáno na LV č.625 pro k.ú.Lašťany

Jedná se o samostatně stojící objekt samoobslužné prodejny, přízemní. Objekt je zděný, plocha je sklonitá, krytina
plechová, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, okna dřevěná
zdvojená, podlahy z dlažby a PVC. Vnitřní dveře jsou náplňové, vytápění je ústřední s plynovým kotlem, teplá voda z boilerů. WC jsou splachovací, sprchové kouty, umyvadla. Objekt je z poloviny 80.roků 20.století. Stav objektu je dobrý, celkové vybavení je průměrné. Objekt je napojen na kompletní infrastrukturu. Na pozemcích se dále nachází samostatná stavba skladu, studna a trvalé porosty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 441/14
Olomouc
77900
tel: 730 895 831
email: zde
dat. schránka: pyz4snu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Přijmout cookies