Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Kotopeky, podíl 1/2

3 020 000,-Kč

Vloženo: 5.1.2022 18:34 | Číslo dražby: 59631

Dražba začala 16.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 16.02.2022 12:02:12
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
015 EX 01289 / 17 - 423
Počáteční cena:
1 175 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 350 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Beroun
Město:
Kotopeky
GPS souradnice:
49.855223308, 13.924298068
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdraby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/2 na:

-parc.č. 43 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2,součástí je stavba č.p. 37,bydlení
-parc.č. 30/4 zahrada o výměře 580 m2
-parc.č. 259 ostatní plocha o výměře 8 m2

Rodinný dům je přízemní (při pohledu z přístupové zpevněné komunikace), resp. dvoupodlažní (při pohledu ze zahrady) objekt s obytným podkrovím. 1. NP (při pohledu ze zahrady) nebude pravdepodobně po celém půdorysu domu, ale pravděpodobně cca 60 - 70 %. Dům je zdéný, fasáda vápenná hladká, okna plastová bilá. Střecha sedlová, střešní krytina tašková betonová, klempířské prvky plechové. Kabřincový obklad soklu. Lze vyslovit předpoklad, že pravděpodobně bude proveden keramieký obklad v koupelně a WwC. Ohřev teplé vody pravdépodobně v elektrickém bojleru. Objekt nemá komín, proto zdrojem vytápění bude pravdépodobně elektrický kotel (či elektrické přímotopy). Vnitřní dispozice není znalci známa. Lze jen usuzovat, že v1. NP bude nejspiš nějaká „hobby" či společenská místnost, ve 2. NP pak klasicky obývací pokoj s kuchyní a jídelnou (či jídelním koutem), WC (možná i koupelna), event. další pokoj, lodžie, v podkroví pak 2 až 3 pokoje a pravděpodobně koupelna a WC, lodžie Stáří domu nebylo zjištěno. Dle odborného odhadu znalce dům byl postaven před cca 25 - 30 lety (znalec vychází z typu stfešní krytiny a osazení hřebenáčů „na maltu", nikoliv jak je dnes běžné „na sucho" na hřebenový pás. Oceňovaný rodinný důüm byl postaven pravděpodobně na místě původního rodinného domu venkovského typu (dle nízkého čp. 37), který byl odstraněn, a na jeho mistě postaven objekt nový, čemuž odpovídá i původní půdorysný zákres domu na snímku z katastrální mapy. Z výše uvedeného vyplývá aktuální nesoulad zákresu půdorysu oceňovaného rodinného domu v katastrální mapě v katastru nemovitosti. Přibližný výpočet obestavěného prostoru a obytné plochy domu: 7,1 * 16,9*(4,6+ 05* 3,0) + 1,75 53 (7,0 + 0,5* 3,0) + 7,1* 11,7*2,5-1019 m3 Výpočet užitné plochy: 0,75 (7,1* 16,9*2+7,1* 11,7+ 1,75* 5.3* 3) = cca 26o m2 Technický stav bude nejspiš odpovidat stáří a použitých stavebních materiálů. Vysloven předpoklad, že byly při stavbě použity běžné stavební materiály a dům je standardně vybaven a udržován. Při vnějším ohledání nemovitosti nemovitost nebyly zjištěny nějaké vady či výrazně zanedbaná údržba. Tráva na zahradě byla posekána. Garáž Zděný objekt v dolní části pozemku. Objekt je zděný, střecha sedlová, střešní krytina tašková, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, okna dfevěná zdvojená Vnitřní omítky vápenné hladké, vrata plechová výklopná. Objekt má dvě části, v přední části garáž, v zadní dilna či sklad. Objekt garáže není evidován v katastru nemovitosti.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Mgr. Pavel Dolanský
Palackého 31/2
Beroun 1
26601
tel: +420 311 622 657
email: zde
dat. schránka: m8dg8bj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Pověření: pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 07.11.2017, č.j. 67 EXE 3353/2017-14
Exekuční titul: směnečný platební rozkaz vydal: Městský soud v Praze ze dne 26.04.2017 č. j. 49 Cm 44/2017-16
usnesení vydal: Městský soud v Praze ze dne 15.06.2017 č. j. 49 Cm 44/2017-20
usnesení vydal: Vrchní soud v Praze ze dne 20.07.2017 č. j. 2 Cmo 190/2017-37
Vymáhaná povinnost: 4,000.000,- Kč s příslušenstvím

2. Označení přihlášených pohledávek:

- žádné

3. Přihlášky, které byly odmítnuty:

- Žádné přihlášky nebyly odmítnuty.

4. Práva a závady

Zástavní práva: nezjištěna

Nájemní práva: nezjištěna

Věcná břemena, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: nezjištěna

Na nemovitých věcech a jejich příslušenství neváznou žádná věcná břemena, výměnky a nájemní práva, pachtovní a předkupní práva ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř., která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou.

5. Předkupní právo

Předkupní právo nebylo u soudního exekutora prokázáno.

6. Vylučovací žaloba / Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinné bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo že by na její majetek byl prohlášen konkurz.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37866516.02.2022 10:01:590,-Kč1 175 000,-Kč
Dražitel č.37825516.02.2022 10:03:4510 000,-Kč1 185 000,-Kč
Dražitel č.37870516.02.2022 10:04:29115 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.37825516.02.2022 10:09:3910 000,-Kč1 310 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:17:2610 000,-Kč1 320 000,-Kč
Dražitel č.37825516.02.2022 10:20:15100 000,-Kč1 420 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:21:2410 000,-Kč1 430 000,-Kč
Dražitel č.37870516.02.2022 10:27:27570 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.37825516.02.2022 10:31:0910 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:32:4310 000,-Kč2 020 000,-Kč
Dražitel č.37825516.02.2022 10:36:3010 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:37:4310 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.37870516.02.2022 10:41:25260 000,-Kč2 300 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:41:5410 000,-Kč2 310 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 10:42:0410 000,-Kč2 320 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:43:4910 000,-Kč2 330 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 10:48:3510 000,-Kč2 340 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:49:4010 000,-Kč2 350 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 10:52:1010 000,-Kč2 360 000,-Kč
Dražitel č.37870516.02.2022 10:52:14150 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 10:52:5310 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:56:2810 000,-Kč2 530 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 10:57:0410 000,-Kč2 540 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 10:58:1710 000,-Kč2 550 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 10:58:4010 000,-Kč2 560 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 10:59:1610 000,-Kč2 570 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 10:59:3410 000,-Kč2 580 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 10:59:4510 000,-Kč2 590 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 11:01:3010 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:01:5010 000,-Kč2 610 000,-Kč
Dražitel č.37874916.02.2022 11:02:5610 000,-Kč2 620 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:05:3640 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 11:08:5610 000,-Kč2 670 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:09:3130 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:13:1810 000,-Kč2 710 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:13:3740 000,-Kč2 750 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 11:14:3110 000,-Kč2 760 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:18:2940 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:22:3310 000,-Kč2 810 000,-Kč
Dražitel č.37866516.02.2022 11:23:0710 000,-Kč2 820 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:27:0730 000,-Kč2 850 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:31:4310 000,-Kč2 860 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:32:5310 000,-Kč2 870 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:37:4810 000,-Kč2 880 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:40:1320 000,-Kč2 900 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:44:5910 000,-Kč2 910 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:47:0610 000,-Kč2 920 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:48:5110 000,-Kč2 930 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:50:2320 000,-Kč2 950 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:50:5410 000,-Kč2 960 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:53:3310 000,-Kč2 970 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:54:0510 000,-Kč2 980 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:55:3320 000,-Kč3 000 000,-Kč
Dražitel č.37887116.02.2022 11:55:5410 000,-Kč3 010 000,-Kč
Dražitel č.37823216.02.2022 11:57:1210 000,-Kč3 020 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.02.2022 v 12:02:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.378232
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 020 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.02.2022 v 12:02:12

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies