Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Doubrava u Orlové, podíl 1/12

144 334,-Kč

Vloženo: 6.1.2022 11:50 | Číslo dražby: 59634

Dražba začala 10.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 10.02.2022 11:37:52
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
180 EX 04079 / 21 - 122
Počáteční cena:
119 334,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
179 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Doubrava
GPS souradnice:
49.8741759, 18.482449854
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovité věci:

-parc.č. 3747 trvalý travní porost o výměře 175 m2
-parc.č. 3819/2 ostatní plocha o výměře 374 m2
-parc.č. 3820 orná půda o výměře 652 m2
-parc.č. 3821 zahrada o výměře 396 m2
-parc.č. 3822 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 437 m2,součástí je stavba č.p. 288,rod.dům.
-parc.č. 3823 lesní pozemek o výměře 1320 m2
-parc.č. 3824 zahrada o výměře 1801 m2
Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
- přípojky ing. sítí, oplocení pozemků, zpevněné plochy, studna, žumpa, hospodářská budova na p.č. 3822 - jednopodlažní zděný objekt.
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Objekt rodinného domu č.p. 288 - jedná se o zděný samostatně stojící objekt, s částečným podsklepením a jedním nadzemním NP a šikmou sedlovou střechou s půdním prostorem. Objekt má zastavěnou plochou cca 172m2, dispozičně je řešen jednou byt. jednotkou 3+1. Objekt byl dle sdělení postaven v roce 1900, v roce 1974 byla provedena přístavba do dnešní podoby. Celkově je objekt v zanedbaném technickém stavu. Od 70-tých let min. století nebyly prováděny žádné rekonstrukce, běžná údržba je zanedbaná. Na obvodovém zdivu jsou patrné statické trhliny (dle sdělení
spolumajitelky vlivem poddolování), přes poškozené klempířské prvky střechy do objektu místně zatéká. Celková podlahová plocha objektu je cca 210m2, započitatelná užitná plocha je cca 170m2.
Svislé konstrukce jsou zděné, střecha šikmá, krytina z pz. dachmanů, klempířské kce z pz. plechu, vnější omítky břízolitové, okna dřevěná kaslová, podlahy dřevěné palubové s koberci nebo ker.
dlažby, dveře dřevěné do kovové zárubně, vnitřní omítky hladké, elektroinstalace světelná a motorová, vytápění ústřední s kotlem na peletky, soc. zařízení je běžně vybaveno v kuchyni je kuch.
linka a sporák na propan-butan. Objekt je napojen na veřejné ing. sítě – elektro. Voda je zavedena z vlastní studny, kanalizace svedena do žumpy

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33a
Praha 6
160 00
tel: +420 606 710 393
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Dražitelem č. 377560 bylo uplatněno právo spoluvlastníka.

2. Stejná podání

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336o odst. 3 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 293/2013 Sb., udělí exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který učinil podání jako první.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.377560 (spoluvlastník)10.02.2022 10:39:350,-Kč119 334,-Kč
Dražitel č.37793510.02.2022 10:43:055 000,-Kč124 334,-Kč
Dražitel č.377560 (spoluvlastník)10.02.2022 11:24:410,-Kč124 334,-Kč
Dražitel č.37793510.02.2022 11:24:575 000,-Kč129 334,-Kč
Dražitel č.377560 (spoluvlastník)10.02.2022 11:25:340,-Kč129 334,-Kč
Dražitel č.37793510.02.2022 11:26:015 000,-Kč134 334,-Kč
Dražitel č.377560 (spoluvlastník)10.02.2022 11:30:290,-Kč134 334,-Kč
Dražitel č.37793510.02.2022 11:31:085 000,-Kč139 334,-Kč
Dražitel č.377560 (spoluvlastník)10.02.2022 11:31:520,-Kč139 334,-Kč
Dražitel č.37793510.02.2022 11:32:105 000,-Kč144 334,-Kč
Dražitel č.377560 (spoluvlastník)10.02.2022 11:32:520,-Kč144 334,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražby

Soudní exekutor uděluje dražiteli

č. 377560

příklep na vydražené nemovitosti za nejvyšší podání 144.334,- Kč (slovy jednostočtyřicetčtyřitisíctřistatřicetčtyřikorunčeských).

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a byly vydraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 10.02.2022 v 11:37:52

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.377560
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 144 334,-Kč

Zveřejněno dne 10.02.2022 v 11:37:52

Od okamžiku zveřejnění osoby vydražitele soudní exekutor usnesením o příklepu udělí příklep shora uvedenému vydražiteli za uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.
Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby (§ 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies