Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 3 m2, Bystřice pod Hostýnem, podíl 1/2

10 333,-Kč

Vloženo: 7.1.2022 13:55 | Číslo dražby: 59641

Dražba začala 23.02.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.02.2022 10:03:57
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 03053 / 10 - 108
Počáteční cena:
2 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 500,-Kč
Dražební jistota:
1 500,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Bystřice pod Hostýnem
GPS souradnice:
49.399449785, 17.679743867
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl id. 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 2831/6 ležící v katastru obce Bystřice pod Hostýnem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37923123.02.2022 09:58:578 000,-Kč10 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.02.2022 v 10:03:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.379231
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 10 333,-Kč

Zveřejněno dne 23.02.2022 v 10:03:57


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies