Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 11886 m2, Počenice, podíl 5/48

39 000,-Kč

Vloženo: 7.1.2022 14:07 | Číslo dražby: 59642

Dražba začala 23.02.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.02.2022 10:33:02
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 00247 / 13 - 186
Počáteční cena:
12 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
18 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Počenice-Tetětice
GPS souradnice:
49.272398045, 17.224428396
Podíl:
5/48
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/48 (pět čtyřiceti osmin) na pozemcích parc. č. 1398 (orná půda), parc. č. 1399 (vodní plocha) a parc. č. 1619 (orná půda) v kat. území Počenice.

Pozemky se nacházejí na severozápadním a východním okraji zastavěné části obce Počenice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 11 886 m2. Pozemek parc. č. 1619 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 1398 je a západní straně ohraničený korytem řeky Tištinka a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1399 se nachází koryto řeky Tištinka. V době oceňování byly pozemky využívané.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37756223.02.2022 09:16:440,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 09:18:081 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.37989923.02.2022 09:25:151 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 09:28:141 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.38013923.02.2022 09:31:571 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 09:33:121 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.37680723.02.2022 09:33:541 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 09:38:481 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.38013923.02.2022 09:39:481 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.37680723.02.2022 09:44:521 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 09:45:561 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.37680723.02.2022 09:50:481 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.38013923.02.2022 09:53:111 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.37756223.02.2022 09:55:521 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.37924423.02.2022 09:57:241 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 09:58:161 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.37924423.02.2022 10:00:461 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 10:02:411 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.37924423.02.2022 10:04:121 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 10:06:561 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.37680723.02.2022 10:10:071 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 10:13:251 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.37680723.02.2022 10:14:001 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.37498723.02.2022 10:17:231 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.37680723.02.2022 10:17:501 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.38013923.02.2022 10:19:571 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.37680723.02.2022 10:23:461 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.38013923.02.2022 10:28:021 000,-Kč39 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.02.2022 v 10:33:02

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.380139
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 39 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.02.2022 v 10:33:02

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies