Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 679099 m2, Petrůvka u Slavičína, podíl

64 485,-Kč

Vloženo: 7.1.2022 14:52 | Číslo dražby: 59645

Dražba začala 23.02.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.02.2022 10:11:24
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 DD 00004 / 21 - 1
Počáteční cena:
46 485,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
69 727,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Petrůvka
GPS souradnice:
49.108870194, 17.811795281
Podíl:
1/800
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou podíly na pozemcích nacházející se v katastru obce Petrůvka jenž jsou zapsané na listech vlastnictví:
- podíl id. 1/800 pozemků zapsaných na LV 44
- podíl id. 1/12 pozemků zapsaných na LV 89
- podíl id. 1/16 pozemků zapsaných na LV 90
- podíl id. 1/12 pozemků zapsaných na LV 341
- podíl id. 1/16 pozemků zapsaných na LV 342
- podíl id. 1/12 pozemků zapsaných na LV 344
- podíl id. 1/800 pozemků zapsaných na LV 368
- podíl id. 1/800 pozemků zapsaných na LV 368

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37344123.02.2022 09:27:400,-Kč46 485,-Kč
Dražitel č.38014223.02.2022 09:32:321 000,-Kč47 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 09:33:431 000,-Kč48 485,-Kč
Dražitel č.37903023.02.2022 09:34:291 000,-Kč49 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 09:35:311 000,-Kč50 485,-Kč
Dražitel č.37900623.02.2022 09:41:331 000,-Kč51 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 09:43:111 000,-Kč52 485,-Kč
Dražitel č.379931 (spoluvlastník)23.02.2022 09:50:321 000,-Kč53 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 09:51:431 000,-Kč54 485,-Kč
Dražitel č.379931 (spoluvlastník)23.02.2022 09:54:471 000,-Kč55 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 09:55:261 000,-Kč56 485,-Kč
Dražitel č.37900623.02.2022 09:57:071 000,-Kč57 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 09:59:231 000,-Kč58 485,-Kč
Dražitel č.379931 (spoluvlastník)23.02.2022 09:59:281 000,-Kč59 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 10:00:011 000,-Kč60 485,-Kč
Dražitel č.37344123.02.2022 10:00:251 000,-Kč61 485,-Kč
Dražitel č.37988623.02.2022 10:04:241 000,-Kč62 485,-Kč
Dražitel č.37900623.02.2022 10:05:121 000,-Kč63 485,-Kč
Dražitel č.37344123.02.2022 10:06:241 000,-Kč64 485,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.02.2022 v 10:11:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.373441
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 64 485,-Kč

Zveřejněno dne 23.02.2022 v 10:11:24

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies