Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 podíl na pozemku, LV 1849 v obci Hranice, okres Přerov

190 167,-Kč

Vloženo: 11.1.2022 9:17 | Číslo dražby: 59655

Dražba začala 08.04.2022 09:00:00 Dražba skončila 08.04.2022 13:06:38
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 02107 / 19 - Min
Počáteční cena:
18 667,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
28 000,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Hranice
GPS souradnice:
49.54760624, 17.718682214
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38477608.04.2022 09:00:560,-Kč18 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:01:18500,-Kč19 167,-Kč
Dražitel č.38477608.04.2022 09:02:32500,-Kč19 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:03:54500,-Kč20 167,-Kč
Dražitel č.37757908.04.2022 09:05:17500,-Kč20 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:05:53500,-Kč21 167,-Kč
Dražitel č.37930708.04.2022 09:06:06500,-Kč21 667,-Kč
Dražitel č.38473808.04.2022 09:06:31500,-Kč22 167,-Kč
Dražitel č.38477608.04.2022 09:07:09500,-Kč22 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:07:41500,-Kč23 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:07:49500,-Kč23 667,-Kč
Dražitel č.38371808.04.2022 09:08:112 000,-Kč25 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:08:44500,-Kč26 167,-Kč
Dražitel č.38371808.04.2022 09:09:012 000,-Kč28 167,-Kč
Dražitel č.38473808.04.2022 09:09:39500,-Kč28 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:10:24500,-Kč29 167,-Kč
Dražitel č.38315708.04.2022 09:10:58500,-Kč29 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:12:21500,-Kč30 167,-Kč
Dražitel č.38315708.04.2022 09:12:362 000,-Kč32 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:12:51500,-Kč32 667,-Kč
Dražitel č.38480608.04.2022 09:14:43500,-Kč33 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:14:56500,-Kč33 667,-Kč
Dražitel č.38315708.04.2022 09:15:232 000,-Kč35 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:15:57500,-Kč36 167,-Kč
Dražitel č.38473808.04.2022 09:16:36500,-Kč36 667,-Kč
Dražitel č.38315708.04.2022 09:16:451 000,-Kč37 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:17:392 000,-Kč39 667,-Kč
Dražitel č.38315708.04.2022 09:18:071 000,-Kč40 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:18:312 000,-Kč42 667,-Kč
Dražitel č.38315708.04.2022 09:19:011 000,-Kč43 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:21:032 000,-Kč45 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:24:28500,-Kč46 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:25:422 000,-Kč48 167,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:26:09500,-Kč48 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:26:282 000,-Kč50 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:27:19500,-Kč51 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:27:56500,-Kč51 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:28:03500,-Kč52 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:28:11500,-Kč52 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:28:48500,-Kč53 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:28:54500,-Kč53 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:29:05500,-Kč54 167,-Kč
Dražitel č.38473808.04.2022 09:29:18500,-Kč54 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:29:43500,-Kč55 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:29:56500,-Kč55 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:30:08500,-Kč56 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:30:17500,-Kč56 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:30:26500,-Kč57 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:30:35500,-Kč57 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:30:45500,-Kč58 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:30:50500,-Kč58 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:31:00500,-Kč59 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:31:16500,-Kč59 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:31:31500,-Kč60 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:31:45500,-Kč60 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:31:57500,-Kč61 167,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:32:16500,-Kč61 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:32:24500,-Kč62 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:32:37500,-Kč62 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:32:46500,-Kč63 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:32:52500,-Kč63 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:33:27500,-Kč64 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:33:35500,-Kč64 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:33:42500,-Kč65 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:33:53500,-Kč65 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:34:39500,-Kč66 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:34:49500,-Kč66 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:35:10500,-Kč67 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:35:231 000,-Kč68 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:35:30500,-Kč68 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:35:54500,-Kč69 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:36:03500,-Kč69 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:36:14500,-Kč70 167,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:36:24500,-Kč70 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:36:35500,-Kč71 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:36:46500,-Kč71 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:36:56500,-Kč72 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:37:04500,-Kč72 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:37:13500,-Kč73 167,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:37:22500,-Kč73 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:37:32500,-Kč74 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:37:39500,-Kč74 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:37:51500,-Kč75 167,-Kč
Dražitel č.38473808.04.2022 09:38:38500,-Kč75 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:38:44500,-Kč76 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:39:20500,-Kč76 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:40:49500,-Kč77 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:41:00500,-Kč77 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:43:00500,-Kč78 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:43:08500,-Kč78 667,-Kč
Dražitel č.37384708.04.2022 09:44:21500,-Kč79 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:44:29500,-Kč79 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:44:45500,-Kč80 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:44:55500,-Kč80 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:45:54500,-Kč81 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:46:01500,-Kč81 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:48:29500,-Kč82 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:48:40500,-Kč82 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:50:55500,-Kč83 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:51:04500,-Kč83 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:53:42500,-Kč84 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:53:50500,-Kč84 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:56:16500,-Kč85 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:56:26500,-Kč85 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 09:59:36500,-Kč86 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 09:59:48500,-Kč86 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:02:14500,-Kč87 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:02:25500,-Kč87 667,-Kč
Dražitel č.38473808.04.2022 10:03:24500,-Kč88 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:03:33500,-Kč88 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:06:28500,-Kč89 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:06:39500,-Kč89 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:09:42500,-Kč90 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:09:53500,-Kč90 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:13:30500,-Kč91 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:13:45500,-Kč91 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:18:05500,-Kč92 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:18:14500,-Kč92 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:22:19500,-Kč93 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:22:32500,-Kč93 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:24:52500,-Kč94 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:25:01500,-Kč94 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:28:35500,-Kč95 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:28:55500,-Kč95 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:32:48500,-Kč96 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:33:00500,-Kč96 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:36:14500,-Kč97 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:36:30500,-Kč97 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:40:53500,-Kč98 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:41:06500,-Kč98 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:45:34500,-Kč99 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:46:00500,-Kč99 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:50:44500,-Kč100 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:50:59500,-Kč100 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:53:47500,-Kč101 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:55:03500,-Kč101 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:55:18500,-Kč102 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 10:59:15500,-Kč102 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 10:59:26500,-Kč103 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:02:46500,-Kč103 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:02:59500,-Kč104 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:06:29500,-Kč104 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:06:39500,-Kč105 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:10:08500,-Kč105 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:10:43500,-Kč106 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:12:52500,-Kč106 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:13:05500,-Kč107 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:16:48500,-Kč107 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:17:15500,-Kč108 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:21:43500,-Kč108 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:21:54500,-Kč109 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:22:59500,-Kč109 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:23:10500,-Kč110 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:23:401 000,-Kč111 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:23:56500,-Kč111 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:24:241 000,-Kč112 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:24:33500,-Kč113 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:25:131 000,-Kč114 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:25:23500,-Kč114 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:26:591 000,-Kč115 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:27:10500,-Kč116 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:28:131 000,-Kč117 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:28:26500,-Kč117 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:28:502 000,-Kč119 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:29:062 000,-Kč121 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:30:092 000,-Kč123 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:30:242 000,-Kč125 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:31:31500,-Kč126 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:31:493 000,-Kč129 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:32:535 000,-Kč134 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:33:183 000,-Kč137 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:34:06500,-Kč137 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:34:25500,-Kč138 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:37:05500,-Kč138 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:37:21500,-Kč139 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:40:06500,-Kč139 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:40:18500,-Kč140 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:43:23500,-Kč140 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:43:36500,-Kč141 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:45:075 000,-Kč146 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:45:18500,-Kč146 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:46:065 000,-Kč151 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:46:23500,-Kč152 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:46:38500,-Kč152 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:46:50500,-Kč153 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:48:23500,-Kč153 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:48:35500,-Kč154 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:49:39500,-Kč154 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:49:51500,-Kč155 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:54:05500,-Kč155 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:54:19500,-Kč156 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 11:58:36500,-Kč156 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 11:58:48500,-Kč157 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:02:35500,-Kč157 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:02:47500,-Kč158 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:06:53500,-Kč158 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:07:11500,-Kč159 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:11:19500,-Kč159 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:11:36500,-Kč160 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:13:51500,-Kč160 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:14:04500,-Kč161 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:14:59500,-Kč161 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:15:12500,-Kč162 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:19:14500,-Kč162 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:19:292 000,-Kč164 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:21:43500,-Kč165 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:22:012 000,-Kč167 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:22:09500,-Kč167 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:26:20500,-Kč168 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:26:352 000,-Kč170 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:30:59500,-Kč170 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:31:202 000,-Kč172 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:35:41500,-Kč173 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:36:092 000,-Kč175 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:40:09500,-Kč175 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:40:262 000,-Kč177 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:44:31500,-Kč178 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:45:052 000,-Kč180 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:47:04500,-Kč180 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:47:252 000,-Kč182 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:51:12500,-Kč183 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:51:362 000,-Kč185 167,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 12:56:11500,-Kč185 667,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 12:56:402 000,-Kč187 667,-Kč
Dražitel č.37729808.04.2022 13:01:06500,-Kč188 167,-Kč
Dražitel č.38339208.04.2022 13:01:382 000,-Kč190 167,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.04.2022 v 13:06:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.383392
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 190 167,-Kč

Zveřejněno dne 08.04.2022 v 13:06:38

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies