Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemku v Horní Cerekvi

15 833,-Kč

Vloženo: 11.1.2022 9:21 | Číslo dražby: 59656

Dražba začala 02.03.2022 13:00:00 Dražba skončila 02.03.2022 14:07:38
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
049 EX 00530 / 08 - 300
Počáteční cena:
5 833,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
8 750,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Pelhřimov
Město:
Horní Cerekev
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:
- pozemek, parcela 55/5 o výměře 50m², zahrada,
se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitosti, zapsaný pro obec a katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 312 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Pelhřimov
JUDr. Jana Fojtová
Pražská 1156
Pelhřimov
393 01
tel: +420 565 333 421
email: zde
dat. schránka: d47g8e3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.376438 (dražba č.59656)02.03.2022 13:09:091 000,-Kč6 833,-Kč
Dražitel č.377495 (dražba č.59656)02.03.2022 13:15:041 000,-Kč7 833,-Kč
Dražitel č.381153 (dražba č.59656)02.03.2022 13:44:441 000,-Kč8 833,-Kč
Dražitel č.377495 (dražba č.59656)02.03.2022 13:50:091 000,-Kč9 833,-Kč
Dražitel č.381153 (dražba č.59656)02.03.2022 13:55:071 000,-Kč10 833,-Kč
Dražitel č.377495 (dražba č.59656)02.03.2022 13:56:021 000,-Kč11 833,-Kč
Dražitel č.381153 (dražba č.59656)02.03.2022 13:58:021 000,-Kč12 833,-Kč
Dražitel č.377495 (dražba č.59656)02.03.2022 13:58:261 000,-Kč13 833,-Kč
Dražitel č.381153 (dražba č.59656)02.03.2022 14:01:521 000,-Kč14 833,-Kč
Dražitel č.377495 (dražba č.59656)02.03.2022 14:02:381 000,-Kč15 833,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.03.2022 v 14:07:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.377495 (dražba č.59656) - Pavel Procházka - Vranská, Praha 4, 142 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 15 833,-Kč

Zveřejněno dne 02.03.2022 v 14:07:38


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies