Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Garáž s pozemkem bez č.e. LV 549 v obci Místek, okres Frýdek-Místek

340 000,-Kč

Vloženo: 11.1.2022 10:36 | Číslo dražby: 59659

Dražba začala 01.04.2022 13:00:00 Dražba skončila 01.04.2022 14:15:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20003 / 22 - Kle
Počáteční cena:
98 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
98 000,-Kč
Dražební jistota:
9 500,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
GPS souradnice:
49.665585856, 18.344335594
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol. Prohlídka nemovité věci dne 8.3.2022 v 9:00 hod na místě.

Popis předmětu dražby

Garáž je napojena na el. síť 230V, odběrné místo je společné s více garážovými jednotkami a náklady se dělí dle dohody.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání.
Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38221701.04.2022 13:00:230,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:00:351 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.38394801.04.2022 13:00:491 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.38088201.04.2022 13:01:181 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:01:301 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.38001701.04.2022 13:01:461 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:02:0120 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.38394801.04.2022 13:02:131 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.37420601.04.2022 13:02:181 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:02:2810 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.38088201.04.2022 13:02:361 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.37886801.04.2022 13:02:445 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.38152501.04.2022 13:02:501 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:02:5510 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.38394801.04.2022 13:03:041 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.38169001.04.2022 13:03:121 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:03:1310 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:03:201 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.38373101.04.2022 13:03:4010 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.37420601.04.2022 13:03:461 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.38152501.04.2022 13:03:5310 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:04:081 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:04:211 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.37922301.04.2022 13:04:332 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:04:4410 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.38365101.04.2022 13:05:085 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.37420601.04.2022 13:05:141 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.38163301.04.2022 13:05:341 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:05:421 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.38373101.04.2022 13:05:491 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.37420601.04.2022 13:06:231 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.38163301.04.2022 13:06:581 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:07:141 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.38348601.04.2022 13:08:361 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.38395701.04.2022 13:08:501 000,-Kč214 000,-Kč
Dražitel č.38163301.04.2022 13:09:356 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:09:481 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.37922301.04.2022 13:09:522 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.38393401.04.2022 13:10:331 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.37922301.04.2022 13:10:571 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.38395701.04.2022 13:11:041 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.37420601.04.2022 13:11:371 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.38373101.04.2022 13:12:091 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.38393401.04.2022 13:12:351 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.38163301.04.2022 13:12:393 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.38166201.04.2022 13:12:583 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:13:051 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:13:341 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.37420601.04.2022 13:13:441 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.37344801.04.2022 13:13:5210 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:14:1110 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:15:581 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:16:201 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:16:381 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:18:241 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:20:431 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.38383701.04.2022 13:24:111 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:25:311 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:26:011 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:26:171 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.38303701.04.2022 13:26:382 000,-Kč269 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:27:185 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:28:311 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:29:115 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.38303701.04.2022 13:29:361 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:29:512 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.38380801.04.2022 13:30:021 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.38303701.04.2022 13:30:201 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:30:331 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:30:365 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:31:021 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.37886801.04.2022 13:31:333 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.38380801.04.2022 13:31:481 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:32:045 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:32:331 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:34:251 000,-Kč303 000,-Kč
Dražitel č.38166201.04.2022 13:34:341 000,-Kč304 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:35:301 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.37886801.04.2022 13:35:551 000,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:36:111 000,-Kč307 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:37:261 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.37886801.04.2022 13:38:322 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:39:031 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.38166201.04.2022 13:39:182 000,-Kč313 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:39:371 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.37886801.04.2022 13:41:546 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:42:291 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.38166201.04.2022 13:43:312 000,-Kč323 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:44:491 000,-Kč324 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:45:101 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.37886801.04.2022 13:47:225 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:50:371 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 13:53:021 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:54:351 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.38393401.04.2022 13:58:411 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 13:59:021 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.38292701.04.2022 14:03:091 000,-Kč336 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 14:04:011 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.38169001.04.2022 14:08:501 000,-Kč338 000,-Kč
Dražitel č.38221701.04.2022 14:10:002 000,-Kč340 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.04.2022 v 14:15:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.382217
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 340 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.04.2022 v 14:15:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies