Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 846 m2, Prostřední Bečva, podíl 1/2

380 700,-Kč

Vloženo: 11.1.2022 10:52 | Číslo dražby: 59661

Dražba začala 16.02.2022 13:00:00 Dražba skončila 16.02.2022 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
211 DD 00001 / 22 - 4
Počáteční cena:
380 700,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
761 400,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Prostřední Bečva
GPS souradnice:
49.433201495, 18.253980643
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na webových stránkách úřadu www.exekuce-pardubice.cz v sekci Dražby u konkrétní nemovitosti.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství.
-parc.č. 1452 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2,na pozemku stojí stavba č.p. 560,rod.dům.
-parc.č. 319/5 zahrada o výměře 483 m2
-parc.č. 319/8 zahrada o výměře 250 m2

Pozemky se nacházejí v centrální části obce, cca 250 m jižně od pošty a cca 50 m od fotbalového hřiště.Nemovité věci se nacházejí v zástavbě rezidenčních objektů.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Pardubice
Mgr. Petr Pelikán
Javorová 201
Pardubice
530 09
tel: 606050465, 727954056
email: zde
dat. schránka: exjmm9i odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení - předkupní právo nebylo prokázáno

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37888016.02.2022 13:17:550,-Kč380 700,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.02.2022 v 14:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.378880
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 380 700,-Kč

Zveřejněno dne 16.02.2022 v 14:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies