Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Jiříkov, podíl 1/12

95 000,-Kč

Vloženo: 11.1.2022 11:56 | Číslo dražby: 59662

Dražba začala 10.02.2022 09:00:00 Dražba skončila 10.02.2022 09:49:51
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 02181 / 18 - 205
Počáteční cena:
94 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
141 000,-Kč
Dražební jistota:
24 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Jiříkov
GPS souradnice:
50.986149602, 14.576284396
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 k nemovité věci zaspaný na listu vlastnictví č. 230 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro obec a katastrální
území Jiříkov, a to:

-pozemek St.482, o výměře 302 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům č.p.395, část obce Jiříkov, na St.482, pozemek parc.č.4578/2, o výměře 29 m2 – zahrada,
-pozemek parc.č.4578/4, o výměře 180 m2 – trvalý travní porost, -pozemek parc.č.4578/6, o výměře 72 m2 – trvalý travní porost, -pozemek parc.č.4578/7, o výměře 68 m2 – zahrada

Jedná se samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha je opatřena
komínem, vikýři a žlaby se svody. Na dům navazuje zdění kolna. K domu náleží zahrada. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a plynovodu. Zdrojem vody je vlastní studna. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Přístup na pozemky je po pozemku ve vlastnickém právu obce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 10.2.2022

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37661410.02.2022 09:16:010,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.37747710.02.2022 09:44:511 000,-Kč95 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 10.02.2022 v 09:49:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.377477
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 95 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.02.2022 v 09:49:51

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies