Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Garáž, Prostřední Suchá, podíl 1/2

150 000,-Kč

Vloženo: 17.1.2022 8:10 | Číslo dražby: 59689

Dražba začala 30.03.2022 10:00:00 Dražba skončila 30.03.2022 11:19:21
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
163 EX 01682 / 12 - 226
Počáteční cena:
30 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
45 000,-Kč
Dražební jistota:
9 500,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Havířov
GPS souradnice:
49.797000152, 18.459676781
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí pro okres Karviná, obec Havířov a katastrální území Prostřední Suchá na listu vlastnictví č. 1701, u kterých je prokázáno, že jsou v rozsahu ½ v podílovém vlastnictví povinného, a to:
-parc.č. 1195/38 ostatní plocha o výměře 19 m2

Na oceňované parcele se nachází stavba garáže v neoploceném areálu. Jedná se o zděnou stavbu, řadovou garáž v neoploceném garážovém areálu. Nepodsklepená, bez možnosti zřízení podkroví. Základy jsou z prostého betonu, svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel na vápennou maltu tl. 30 cm. Nosné stěny jsou doplněny o ztužující betonový věnec, který se nachází nad vraty jednotlivých garáží. Venkovní plochy stěn jsou částečně omítnuté hladkou omítkou, nad vraty omítka chybí. Střecha je pultová, jednoplášťová, montovaná z ocelových I nosníků a z betonových PZD
desek, krytina střechy je z asfaltové lepenky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata dvoukřídlová.
Do garáže je zavedena elektřina, ke dni ocenění nefunkční. Stavebně technický stav je podprůměrný. Je nutná oprava střechy, venkovní omítky a vrat. Zastavěná plocha garáže je 19 m2, obestavěný prostor je 51,60 m3.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. Ing. Monika Michlová
Štefánikova 1977/9
Nový Jičín
741 01
tel: 558 847 012
email: zde
dat. schránka: 5phtq8y odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38088530.03.2022 10:00:390,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.38208630.03.2022 10:04:235 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:06:130,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.38088530.03.2022 10:14:095 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 10:15:195 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:15:210,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.38088530.03.2022 10:18:575 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:19:440,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.38088530.03.2022 10:33:465 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:35:510,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.38208630.03.2022 10:36:175 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 10:43:135 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:44:520,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 10:47:255 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:51:320,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 10:51:475 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:52:350,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 10:53:045 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.376383 (spoluvlastník)30.03.2022 10:54:010,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 10:54:2625 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.38335030.03.2022 10:59:275 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 10:59:335 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 11:04:325 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.38335030.03.2022 11:05:205 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 11:06:355 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.38335030.03.2022 11:07:365 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 11:11:155 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.38335030.03.2022 11:13:535 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.38342230.03.2022 11:14:215 000,-Kč150 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.03.2022 v 11:19:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.383422 - Miroslav Otisk - Okrajová 3, Havířov, 736 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 150 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.03.2022 v 11:19:21


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies