Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zemědělská stavba, obec Blšany, okres Louny

260 000,-Kč

Vloženo: 17.1.2022 18:40 | Číslo dražby: 59698

Dražba začala 24.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 24.02.2022 10:59:11
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
081 EX 06199 / 07 - 568
Počáteční cena:
75 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
150 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Blšany
GPS souradnice:
50.214626532, 13.517302181
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc - zemědělské stavení bez čp/če, na pozemku p.č. St. 41, včetně pozemku p.č. St. 41 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Soběchleby u Podbořan, obec Blšany, okres Louny.

Jedná se o zděné, nepodsklepené zemědělské stavení s dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, centrální části katastrálního území Soběchleby u Podbořan, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní, samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1658/19 - ostatní plocha a p.č. 1727/6 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnicví: Město Blšany, Náměstí 29, Blšany, 439 88. V obci je možnost napojení na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 100 let. V průběhu životnosti objekt neprocházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měly výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Celkový stavebně-technický stav je ke dni ocenění uvažován jako mírně zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies