Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2019 m2, Pacelice, podíl 1/2

61 000,-Kč

Vloženo: 18.1.2022 8:35 | Číslo dražby: 59701

Dražba začala 16.02.2022 11:00:00 Dražba skončila 16.02.2022 12:05:04
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 EX 02619 / 14 - 274
Počáteční cena:
28 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 500,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Strakonice
Město:
Škvořetice
GPS souradnice:
49.405893396, 13.935061118
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku zaspaný na listu vlastnictví č. 276 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, pro obec Škvořetice a katastrální území Pacelice, a to:

-pozemek PK 354/10, o výměře 2019 m2 – pozemky vedené ve zjednodušené evidenci –parcely původ Pozemkový katastr (PK)
Součásti a příslušenství tvoří: nebylo zjištěno.
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl k zemědělsky obhospodařovanému pozemku evidovanému v KN ve zjednodušené evidenci je součástí p.p.č. 342/3 - orná půda na okraji katastrálního území.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37504316.02.2022 11:01:490,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.37503416.02.2022 11:39:101 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:40:161 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.37503416.02.2022 11:40:351 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:41:301 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.37503416.02.2022 11:42:281 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:43:161 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:43:511 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:44:151 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.37503416.02.2022 11:44:291 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:44:361 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:44:571 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:45:041 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:45:191 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:45:241 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:45:381 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:45:441 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.37503416.02.2022 11:45:453 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:45:551 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:46:321 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:47:491 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:48:341 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:49:521 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:51:331 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:52:231 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:52:421 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:53:111 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:54:131 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:54:301 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 11:55:201 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.37504316.02.2022 11:59:381 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.37850316.02.2022 12:00:041 000,-Kč61 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.02.2022 v 12:05:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.378503
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 61 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.02.2022 v 12:05:04

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies