Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 625278 m2, Jankovice u Uherského Hradiště, podíl 1/106

150 267,-Kč

Vloženo: 19.1.2022 8:09 | Číslo dražby: 59717

Dražba začala 30.03.2022 09:00:00 Dražba skončila 30.03.2022 11:26:09
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 01367 / 10 - 228
Počáteční cena:
21 267,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
31 900,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Jankovice
GPS souradnice:
49.153799525, 17.384181429
Podíl:
1/106
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/106 na stavbě (budově) bez čp/če, způsob využití: jiná stav. s příslušenstvím na pozemku parc. č. St. 249, na pozemcích parc. č. St. 183/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 185/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 206 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 260 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2/1 (ostatní plocha), parc. č. 2/2 (ostatní plocha), parc. č. 28/2 (trvalý travní porost), parc. č. 28/3 (lesní pozemek), parc. č. 28/4 (trvalý travní porost), parc. č. 28/5 (trvalý travní porost), parc. č. 28/9 (orná půda), parc. č. 28/10 (orná půda), parc. č. 28/11 (trvalý travní porost), parc. č. 28/12 (lesní pozemek), parc. č. 28/15 (ostatní plocha), parc. č. 65 (ostatní plocha), parc. č. 66 (ostatní plocha), parc. č. 229/1 (trvalý travní porost), parc. č. 229/4 (trvalý travní porost), parc. č. 229/5 (lesní pozemek), parc. č. 230/1 (zahrada), parc. č. 230/3 (trvalý travní porost), parc. č 264/2 (ostatní plocha), parc. č. 655 (ostatní plocha), parc. č. 656/1 (orná půda), parc. č. 656/2 (orná půda), parc. č. 656/3 (orná půda), parc. č. 1127 (lesní pozemek), parc. č. 1129/1 (lesní pozemek), parc. č. 1129/2 (ostatní plocha), parc. č. 1131/1 (lesní pozemek), parc. č. 1160 (trvalý travní porost), parc. č. 1161 (lesní pozemek), parc. č. 1162 (trvalý travní porost), parc. č. 1163/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1163/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1164 (trvalý travní porost), parc. č. 1165/1 (lesní pozemek), parc. č. 1165/2 (lesní pozemek), parc. č. 1165/3 (lesní pozemek), parc. č. 1165/4 (lesní pozemek), parc. č. 1165/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1165/6 (lesní pozemek), parc. č. 1165/7 (lesní pozemek), parc. č. 1165/8 (trvalý travní porost), parc. č. 1165/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1165/10 (lesní pozemek), parc. č. 1166 (lesní pozemek), parc. č. 1178 (lesní pozemek) a parc. č. 1302/31 (ostatní plocha) v kat. území Jankovice u Uherského Hradiště.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 09:02:100,-Kč21 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 09:14:211 000,-Kč22 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 09:27:090,-Kč22 267,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38336830.03.2022 09:35:541 000,-Kč23 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 09:38:160,-Kč23 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 09:39:441 000,-Kč24 267,-Kč
Dražitel č.383677 (spoluvlastník)30.03.2022 09:50:261 000,-Kč25 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 09:53:231 000,-Kč26 267,-Kč
Dražitel č.383677 (spoluvlastník)30.03.2022 09:57:215 000,-Kč31 267,-Kč
Dražitel č.38371030.03.2022 09:58:385 000,-Kč36 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 10:03:441 000,-Kč37 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 10:13:541 000,-Kč38 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 10:22:115 000,-Kč43 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 10:40:191 000,-Kč44 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 10:47:115 000,-Kč49 267,-Kč
Dražitel č.37788630.03.2022 10:48:591 000,-Kč50 267,-Kč
Dražitel č.37788630.03.2022 10:49:011 000,-Kč51 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 10:52:065 000,-Kč56 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 10:52:3510 000,-Kč66 267,-Kč
Dražitel č.37788630.03.2022 10:53:001 000,-Kč67 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 10:54:0910 000,-Kč77 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 10:54:4810 000,-Kč87 267,-Kč
Dražitel č.38371030.03.2022 10:58:041 000,-Kč88 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 10:58:2710 000,-Kč98 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 10:58:5910 000,-Kč108 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 10:59:550,-Kč108 267,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38371030.03.2022 11:00:051 000,-Kč109 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 11:00:4910 000,-Kč119 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:01:160,-Kč119 267,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38336830.03.2022 11:03:075 000,-Kč124 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:05:010,-Kč124 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 11:06:421 000,-Kč125 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:07:040,-Kč125 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 11:09:1510 000,-Kč135 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:13:070,-Kč135 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 11:13:131 000,-Kč136 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:17:060,-Kč136 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 11:17:241 000,-Kč137 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:17:560,-Kč137 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 11:18:401 000,-Kč138 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:19:100,-Kč138 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 11:20:091 000,-Kč139 267,-Kč
Dražitel č.374697 (předkupní právo)30.03.2022 11:20:340,-Kč139 267,-Kč
Dražitel č.38320030.03.2022 11:20:4210 000,-Kč149 267,-Kč
Dražitel č.38336830.03.2022 11:21:091 000,-Kč150 267,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.03.2022 v 11:26:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.383368
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 150 267,-Kč

Zveřejněno dne 30.03.2022 v 11:26:09


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies