Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zemědělské stavení, obec Plánice, okres Klatovy

459 690,-Kč

Vloženo: 19.1.2022 12:19 | Číslo dražby: 59722

Dražba začala 25.01.2022 10:30:00 Dražba skončila 25.01.2022 12:18:30
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
081 EX 02683 / 08 - 421o
Počáteční cena:
175 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
350 000,-Kč
Dražební jistota:
35 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Klatovy
Město:
Plánice
GPS souradnice:
49.392546967, 13.464898567
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exsmekal.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc - stavba bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 71 (LV č. 10002 – pozemek je jiného vlastníka a není předmětem dražby), v k.ú. Plánice, obec Plánice, okres Klatovy.

Jedná se o kamenný, podsklepený objekt bez čp/če. - zem. stav pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Plánice jako řadový koncový. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Ve městě Plánice je možnost napojení na kompletní IS. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o objekt bývalé sýpky. Ke dni ocenění je však prázdný a nevyužíván. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 90 roků. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový technický stav je ke dni ocenění zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako zanedbanou. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na objekt dále navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies