Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2667 m2, Javorník nad Veličkou, podíl 5/24

8 500,-Kč

Vloženo: 21.1.2022 10:35 | Číslo dražby: 59748

Dražba začala 23.02.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.02.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
215 DD 00001 / 22 - 1
Počáteční cena:
8 500,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
12 750,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Javorník
GPS souradnice:
48.873190004, 17.539595753
Podíl:
5/24
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
spoluvlastnický podíl id. 5/24
- pozemek parc. č. 7587 o výměře 1818 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 8253 o výměře 849 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 289 vedeném pro obec Javorník, katastrální území Javorník nad Veličkou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Ctibor Brančík
Exekutorský úřad Zlín
nám. 3. května 1569
Otrokovice
765 02
tel: 606 025 925
email: zde
dat. schránka: g9qvns3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies