Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Vřesovice, podíl 3/4

1 236 000,-Kč

Vloženo: 23.1.2022 19:00 | Číslo dražby: 59768

Dražba začala 24.02.2022 09:00:00 Dražba skončila 24.02.2022 10:12:54
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
007 EX 02703 / 17 - 162
Počáteční cena:
936 000,-Kč
Minimální příhoz:
50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 404 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Vřesovice
GPS souradnice:
49.058447984, 17.214480593
Podíl:
3/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
spoluvlastnický podíl id. ¾ k
- pozemek parcelní číslo St. 105/2, o výměře 541m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba, bydlení, číslo popisné 7,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrální pracoviště Kyjov (Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj), pro obec Vřesovice, katastrální území Vřesovice, na listu vlastnictví č. 1208;

- pozemek parcelní číslo St. 105/1, o výměře 147m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parcelní číslo St. 106, o výměře 94m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a jiná st., stojící na
pozemku parc. č. St. 106, jako jeho součást,
- pozemek parcelní číslo 60, o výměře 2018m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 61/1, o výměře 795m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrální pracoviště Kyjov (Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj), pro obec Vřesovice, katastrální území Vřesovice, na listu vlastnictví č. 1186;

Rodinný dům č.p. 7 je umístěn do obytné zástavby v širším centru zastavěného území obce Vřesovice, jako řadový krajní. Je situován do běžné uliční zástavby. Přístup a příjezd k hlavnímu průčelí domu je po zpevněné průjezdní komunikaci. Příjezd i přístup k zadní hranici pozemku z veřejného prostranství není možný. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a nadzemní vedení elektro. Dům je napojen na všechny uvedené IS, ale funkčnost přípojek i vnitřních rozvodů nebyla zjištěna. Vstup do domu je přes vstupní dveře v uličním průčelí, vjezd i přístup z ulice do dvora je přes vjezdová vrata v uličním průčelí a průjezd.
V místě je vesměs zástavba rodinných domů nebo menších živnostenských provozoven. Obchodně administrativní centrum obce je od domu vzdáleno cca 100m. Nejbližší autobusová zastávka je ve vzdálenosti asi 50m, vlaková stanice v místě není. Vstup na pozemek je z jihovýchodní, z veřejné, zpevněné komunikace, ke vjezdu do dvora nebo k hlavnímu domovnímu vstupu. Veřejné
inženýrské sítě probíhají souběžně se zástavbou.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Hodonín
Mgr. Kamil Brančík
Sadová 15
Hodonín
695 01
tel: 518 346 669
email: zde
dat. schránka: wbjg785 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37903324.02.2022 09:41:430,-Kč936 000,-Kč
Dražitel č.37588724.02.2022 09:44:2050 000,-Kč986 000,-Kč
Dražitel č.37712724.02.2022 09:44:4050 000,-Kč1 036 000,-Kč
Dražitel č.37588724.02.2022 09:59:1250 000,-Kč1 086 000,-Kč
Dražitel č.37712724.02.2022 10:00:1350 000,-Kč1 136 000,-Kč
Dražitel č.37588724.02.2022 10:03:0450 000,-Kč1 186 000,-Kč
Dražitel č.37588724.02.2022 10:07:5450 000,-Kč1 236 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.02.2022 v 10:12:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.375887
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 236 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.02.2022 v 10:12:54

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies