Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 22715 m2, Cetenov

402 000,-Kč

Vloženo: 24.1.2022 16:31 | Číslo dražby: 59787

Dražba začala 23.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 23.02.2022 10:59:41
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 DD 00002 / 21 - 68
Počáteční cena:
318 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
477 000,-Kč
Dražební jistota:
80 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Cetenov
GPS souradnice:
50.646548246, 14.915344944
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku

Popis předmětu dražby

Předmětem této dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 68 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, pro obec a katastrální území Cetenov, a to:

pozemek parc.č.162, o výměře 13790 m2 – lesní pozemek,
-pozemek parc.č.165/2, o výměře 782 m2 – ostatní plocha,
-pozemek parc.č.165/9, o výměře 4128 m2 – lesní pozemek,
-pozemek parc.č.165/10, o výměře 697 m2 – lesní pozemek,
-pozemek parc.č.165/11, o výměře 3318 m2 – lesní pozemek, včetně
příslušenství a součástí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37779123.02.2022 10:02:300,-Kč318 000,-Kč
Dražitel č.37950023.02.2022 10:30:151 000,-Kč319 000,-Kč
Dražitel č.37779123.02.2022 10:40:111 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.37988923.02.2022 10:40:1210 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.37779123.02.2022 10:40:411 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.37988923.02.2022 10:41:0520 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.37950023.02.2022 10:42:051 000,-Kč352 000,-Kč
Dražitel č.37988923.02.2022 10:42:2520 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.37950023.02.2022 10:43:311 000,-Kč373 000,-Kč
Dražitel č.37988923.02.2022 10:46:3920 000,-Kč393 000,-Kč
Dražitel č.37950023.02.2022 10:47:551 000,-Kč394 000,-Kč
Dražitel č.37988923.02.2022 10:52:401 000,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.37950023.02.2022 10:53:251 000,-Kč396 000,-Kč
Dražitel č.37988923.02.2022 10:53:535 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.37950023.02.2022 10:54:411 000,-Kč402 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.02.2022 v 10:59:41

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.379500
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 402 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.02.2022 v 10:59:41

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies