Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Spomyšl

94 000,-Kč

Vloženo: 26.1.2022 10:57 | Číslo dražby: 59809

Dražba začala 24.02.2022 11:00:00 Dražba skončila 24.02.2022 11:45:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 05462 / 09 - 197
Počáteční cena:
92 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
138 000,-Kč
Dražební jistota:
23 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Spomyšl
GPS souradnice:
50.337369163, 14.373545252
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 93/1000 zapsaný na listu vlastnictví č. 545 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec a katastrální území Spomyšl, a to:

-pozemek St.162, o výměře 933 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, byt.domu č.p.10, část obce Spomyšl, na St.162,

Jedná se bytovou jednotku v samostatně stojícím patrovém domě využívanému k bydlení. Budova má 3 nadzemní podlaží a volné půdní prostory. V budově není výtah. Konstrukce budovy je zděná z
pálených cihel a stavebního kamene. Střecha budovy je sedlová. Střešní krytina je z pálených tašek.
Okna jsou dřevěná zdvojená nebo plastová. V domě se nachází 10 bytových jednotek. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojená na přípojku elektřiny a kanalizace. Voda je ze studny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37597024.02.2022 11:00:200,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.37903624.02.2022 11:04:431 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.37597024.02.2022 11:39:481 000,-Kč94 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.02.2022 v 11:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.375970 - Lukáš Teplý - Jakub 108, Církvice, 285 33
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 94 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.02.2022 v 11:45:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies