Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Id. 1/8 rodinného domu a pozemku v k.ú. Pulice

254 333,-Kč

Vloženo: 26.1.2022 13:08 | Číslo dražby: 59813

Dražba začala 23.02.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.02.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
193 EX 03530 / 19
Počáteční cena:
253 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
380 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Rychnov nad Kněžnou
Město:
Dobruška
GPS souradnice:
50.29409205, 16.123047069
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována

Popis předmětu dražby

id. 1/8 na pozemku parc. č. st. 54/2, jehož součástí je stavba
bytového domu č.p. 66, vč. příslušenství, v obci Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou, katastrální území Pulice.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo,
pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 28.06.2019, číslo jednací
6 EXE 583/2019-13, podle pravomocného a vykonatelného elektronického platebního rozkazu ze dne
06.05.2019, číslo jednací EPR 109812/2019-5 k uspokojení pohledávky oprávněného KRUK Česká a
Slovenská republika s.r.o., se sídlem Československé armády 954/7, Hradec Králové, PSČ: 500 03,
IČ: 24785199, práv. zast. advokátem JUDr. Jiří Šmída, advokát, se sídlem Eliščino nábřeží 280/23,
Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 71457895
proti povinnému
Michal Kába, bytem Pulice č.p. 66, Dobruška-Pulice, PSČ: 518 01, IČ: 45549877, dat. nar.:
22.03.1975

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37624123.02.2022 09:02:211 000,-Kč254 333,-Kč
Informace na konci dražby
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.02.2022 v 09:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.376241
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 254 333,-Kč

Zveřejněno dne 23.02.2022 v 09:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies