Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty: ,

Nebytové prostory,Kroměříž

9 930 000,-Kč

Vloženo: 2.3.2022 11:40 | Číslo dražby: 60065

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
185 EX 00583 / 21 - 98
Cena stanovena znalcem:
9 930 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Kroměříž
GPS souradnice:
49.293688255, 17.399767495
Dispozice:
větší než 9+2
Konstrukce budovy:
cihlová
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
A) Byt a nebytová prostora ve výlučném vlastnictví povinného, zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Kroměříž, obec Kroměříž a katastrální území Kroměříž, a to:
Nemovité věci, zapsané jako výlučné vlastnictví povinného na listu vlastnictví 16690, a to:

Nebytových prostor č.543/29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 a 44 v obci Kroměříž, ulice Kotojedská č.p.543, včetně příslušenství a podílů o velikosti 975/346502, 6568/346502, 1288/346502, 1184/346502, 1788/346502, 6568/346502, 1666/346502, 976/346502,
12759/346502, 9451/346502 a 11135/346502 na společných částech domu a pozemku p.č.St.637/9, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1241 m2, vše zapsáno na LV č.16690 pro k.ú. Kroměříž, a dále o ceně pozemku p.č.1078/3, ostatní plocha, o velikosti 1392 m2, vše zapsáno na LV č.16777 pro k.ú. Kroměříž

Popis nemovitých věcí, které jsou předmětem dražby:
Jednotky se nacházejí ve zděném objektu půdorysu písmene T, s celkem jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Střecha je sedlová s krytinou z cementovláknitých šablon a plechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká a zateplená. Okna jsou plastová, vnitřní vybavení jednotek je minimální. Stav domu je dobrý, jednotky jsou k rekonstrukci. Jednotky se nacházejí ve dvorní části objektu.
Jednotka č.543/29 se nachází v 1.PP. Má celkovou velikost 9,75 m2. Jednotky č.34 (65,68 m2), 35 (12,88 m2), 36 (11,84 m2) a 37 (17,88 m2) se nachází v 1.NP. Jednotka č.39 (65,68 m2) se nachází ve 3.NP. Jednotky č.40 (16,66 m2) a 41 (9,76 m2) jsou ve 3.NP. Jednotky č.42 (127,59 m2) a 43 (94,51 m2) jsou umístěny ve
4.NP. Jednotka č.44 se nachází v 5.NP. Má velikost 111,35 m2. Objekt je z roku 1947, původně jako sklady. Napojení na
IS nezjištěno, předpokládám NN, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Pozemek p.č.1078/3 je veřejně přístupným parkovištěm.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 441/14
Olomouc
77900
tel: 730 895 831
email: zde
dat. schránka: pyz4snu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies