Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

5/16 podíl na pozemcích LV 1514 v obci Zbraslavice, okres Kutná Hora

1 690 000,-Kč

Vloženo: 25.3.2022 7:57 | Číslo dražby: 60258

Dražba začala 27.05.2022 13:00:00 Dražba skončila 27.05.2022 17:25:25
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20019 / 22 - Nor
Počáteční cena:
569 999,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
569 999,-Kč
Dražební jistota:
48 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kutná Hora
Město:
Zbraslavice
GPS souradnice:
49.820282639, 15.190116083
Podíl:
5/16
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38904427.05.2022 13:00:230,-Kč569 999,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:08:542 000,-Kč571 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:10:410,-Kč571 999,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38930327.05.2022 13:12:422 000,-Kč573 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:16:070,-Kč573 999,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:19:082 000,-Kč575 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:20:340,-Kč575 999,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:22:312 000,-Kč577 999,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:23:462 000,-Kč579 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:24:270,-Kč579 999,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 13:25:382 000,-Kč581 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:25:590,-Kč581 999,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:27:182 000,-Kč583 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:28:110,-Kč583 999,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:29:552 000,-Kč585 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:30:060,-Kč585 999,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:30:262 000,-Kč587 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:30:340,-Kč587 999,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:31:432 000,-Kč589 999,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:31:530,-Kč589 999,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:32:102 001,-Kč592 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:32:200,-Kč592 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:33:332 000,-Kč594 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:33:430,-Kč594 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:33:472 000,-Kč596 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:34:180,-Kč596 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:34:284 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:34:450,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:35:084 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:35:170,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:36:494 000,-Kč608 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:37:360,-Kč608 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:38:562 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:39:080,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:40:304 000,-Kč614 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:40:460,-Kč614 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:41:176 000,-Kč620 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:41:340,-Kč620 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:42:316 000,-Kč626 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:43:462 000,-Kč628 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:46:104 000,-Kč632 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:46:302 000,-Kč634 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:47:334 000,-Kč638 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 13:47:530,-Kč638 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38930327.05.2022 13:48:504 000,-Kč642 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:49:452 000,-Kč644 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:50:364 000,-Kč648 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:51:592 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:52:344 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:54:212 000,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:54:474 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:56:0510 000,-Kč670 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:56:435 000,-Kč675 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 13:57:595 000,-Kč680 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 13:58:385 000,-Kč685 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:00:035 000,-Kč690 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:00:415 000,-Kč695 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:02:525 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:03:225 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:04:445 000,-Kč710 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:05:175 000,-Kč715 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:05:345 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:07:075 000,-Kč725 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:07:535 000,-Kč730 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:08:185 000,-Kč735 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:09:3815 000,-Kč750 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:10:085 000,-Kč755 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:11:445 000,-Kč760 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:12:135 000,-Kč765 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:13:372 000,-Kč767 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:14:065 000,-Kč772 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:15:322 000,-Kč774 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:16:235 000,-Kč779 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:17:082 000,-Kč781 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:17:435 000,-Kč786 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:18:272 000,-Kč788 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:19:195 000,-Kč793 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:20:157 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:20:445 000,-Kč805 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:22:212 000,-Kč807 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:22:545 000,-Kč812 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:24:118 000,-Kč820 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:25:225 000,-Kč825 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:26:232 000,-Kč827 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:27:205 000,-Kč832 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:27:402 000,-Kč834 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:28:575 000,-Kč839 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:29:232 000,-Kč841 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:30:185 000,-Kč846 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:30:502 000,-Kč848 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:31:565 000,-Kč853 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:32:532 000,-Kč855 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:33:085 000,-Kč860 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:33:472 000,-Kč862 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:34:165 000,-Kč867 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:34:393 000,-Kč870 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 14:35:3225 000,-Kč895 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:36:365 000,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:36:505 000,-Kč905 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:38:312 000,-Kč907 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 14:39:150,-Kč907 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 14:40:002 000,-Kč909 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:40:085 000,-Kč914 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:41:482 000,-Kč916 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 14:42:1810 000,-Kč926 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:43:085 000,-Kč931 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:43:519 000,-Kč940 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:44:325 000,-Kč945 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:45:402 000,-Kč947 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:45:585 000,-Kč952 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:47:292 000,-Kč954 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:48:115 000,-Kč959 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:49:2011 000,-Kč970 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:49:355 000,-Kč975 000,-Kč
Dražitel č.38904427.05.2022 14:49:5125 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:50:395 000,-Kč1 005 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:51:112 000,-Kč1 007 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:52:265 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:53:002 000,-Kč1 014 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:53:405 000,-Kč1 019 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:54:102 000,-Kč1 021 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:55:355 000,-Kč1 026 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:57:082 000,-Kč1 028 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 14:57:535 000,-Kč1 033 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 14:59:332 000,-Kč1 035 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:00:165 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:01:072 000,-Kč1 042 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:01:435 000,-Kč1 047 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:02:102 000,-Kč1 049 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:03:245 000,-Kč1 054 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:05:112 000,-Kč1 056 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:07:595 000,-Kč1 061 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:08:242 000,-Kč1 063 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:11:1210 000,-Kč1 073 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:12:152 000,-Kč1 075 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:13:475 000,-Kč1 080 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:15:0620 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:15:3110 000,-Kč1 110 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:17:322 000,-Kč1 112 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:18:3710 000,-Kč1 122 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:19:082 000,-Kč1 124 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:19:5910 000,-Kč1 134 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:20:416 000,-Kč1 140 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:21:1310 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:23:092 000,-Kč1 152 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:23:4410 000,-Kč1 162 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:24:142 000,-Kč1 164 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:25:2310 000,-Kč1 174 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:27:316 000,-Kč1 180 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:28:0110 000,-Kč1 190 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:28:5110 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:29:5010 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:31:2210 000,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:32:4310 000,-Kč1 230 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:33:2310 000,-Kč1 240 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:34:1520 000,-Kč1 260 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:36:042 000,-Kč1 262 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:37:2320 000,-Kč1 282 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:38:118 000,-Kč1 290 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:39:1710 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 15:39:410,-Kč1 300 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 15:40:372 000,-Kč1 302 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 15:41:010,-Kč1 302 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:42:522 000,-Kč1 304 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:42:5520 000,-Kč1 324 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:44:106 000,-Kč1 330 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:45:1820 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 15:46:030,-Kč1 350 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 15:46:1310 000,-Kč1 360 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:46:3810 000,-Kč1 370 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 15:47:560,-Kč1 370 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 15:48:3030 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:49:0810 000,-Kč1 410 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 15:49:220,-Kč1 410 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 15:50:552 000,-Kč1 412 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:51:1910 000,-Kč1 422 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:52:542 000,-Kč1 424 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:53:3010 000,-Kč1 434 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:54:412 000,-Kč1 436 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 15:55:320,-Kč1 436 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38930327.05.2022 15:55:552 000,-Kč1 438 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:57:002 000,-Kč1 440 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:58:082 000,-Kč1 442 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 15:59:042 000,-Kč1 444 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 15:59:4010 000,-Kč1 454 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 16:00:270,-Kč1 454 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 16:00:366 000,-Kč1 460 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:00:5110 000,-Kč1 470 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 16:01:150,-Kč1 470 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 16:02:012 000,-Kč1 472 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:02:0420 000,-Kč1 492 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:03:028 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:03:2610 000,-Kč1 510 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:04:442 000,-Kč1 512 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:05:0610 000,-Kč1 522 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 16:05:390,-Kč1 522 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38930327.05.2022 16:07:0010 000,-Kč1 532 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:07:272 000,-Kč1 534 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:09:1010 000,-Kč1 544 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:10:086 000,-Kč1 550 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:11:0910 000,-Kč1 560 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:11:512 000,-Kč1 562 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:12:162 000,-Kč1 564 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 16:12:480,-Kč1 564 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38930327.05.2022 16:13:502 000,-Kč1 566 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:14:164 000,-Kč1 570 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:16:4410 000,-Kč1 580 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:17:502 000,-Kč1 582 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:19:062 000,-Kč1 584 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:21:062 000,-Kč1 586 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:22:422 000,-Kč1 588 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:23:572 000,-Kč1 590 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:25:112 000,-Kč1 592 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:27:202 000,-Kč1 594 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:28:092 000,-Kč1 596 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:28:572 000,-Kč1 598 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:30:042 000,-Kč1 600 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:32:072 000,-Kč1 602 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:32:532 000,-Kč1 604 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:34:442 000,-Kč1 606 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:35:142 000,-Kč1 608 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:36:122 000,-Kč1 610 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 16:38:560,-Kč1 610 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38930327.05.2022 16:40:092 000,-Kč1 612 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:41:202 000,-Kč1 614 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:45:212 000,-Kč1 616 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:47:542 000,-Kč1 618 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 16:50:0610 000,-Kč1 628 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 16:52:212 000,-Kč1 630 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 16:55:410,-Kč1 630 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 16:56:412 000,-Kč1 632 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 17:00:340,-Kč1 632 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 17:01:542 000,-Kč1 634 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 17:05:372 000,-Kč1 636 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 17:06:312 000,-Kč1 638 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 17:07:462 000,-Kč1 640 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 17:08:222 000,-Kč1 642 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 17:10:0010 000,-Kč1 652 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 17:11:122 000,-Kč1 654 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 17:12:3410 000,-Kč1 664 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 17:14:172 000,-Kč1 666 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 17:14:4110 000,-Kč1 676 000,-Kč
Dražitel č.38928827.05.2022 17:16:232 000,-Kč1 678 000,-Kč
Dražitel č.38930327.05.2022 17:17:5110 000,-Kč1 688 000,-Kč
Dražitel č.38885027.05.2022 17:18:190,-Kč1 688 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.38928827.05.2022 17:20:252 000,-Kč1 690 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.05.2022 v 17:25:25

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389288
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 690 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.05.2022 v 17:25:25

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies