Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na rekreační chatě v Mariánských Lázních, okr. Cheb

40 500,-Kč

Vloženo: 31.3.2022 7:45 | Číslo dražby: 60307

Dražba začala 16.05.2022 11:00:00 Dražba skončila 16.05.2022 13:15:34
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
220 EX 04181 / 21 - 158
Počáteční cena:
27 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
55 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Cheb
Město:
Mariánské Lázně
GPS souradnice:
49.957326275, 12.713174963
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci,spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na LV 1825, kat. území Úšovice, obec Mariánské Lázně, okres Cheb.
-parc.č. 2739 rod.rekr. č.e. 189

Jedná se o přízemní, dřevěný objekt rodinné rekreace bez využitelného podkroví pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru mírného obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Mariánské Lázně, v místní části s názvem Úšovice, v rámci zahrádkářské lokality, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Úšovice ev. č. 189, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Objekt je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, částečně zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 664 - trvalý travní porost a p.č. 1152/2 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 655/1 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Mariánské Lázně se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení, kdy v blízkosti předmětu ocenění je sezónní zahrádkářský vodovod. Je uvažováno, že objekt sestává z obytné místnosti bez sociálního zázemí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38794216.05.2022 11:03:171 000,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.38796716.05.2022 11:07:161 000,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.38438216.05.2022 12:55:151 000,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.38796716.05.2022 12:56:301 000,-Kč31 500,-Kč
Dražitel č.38438216.05.2022 12:59:321 000,-Kč32 500,-Kč
Dražitel č.38796716.05.2022 13:02:401 000,-Kč33 500,-Kč
Dražitel č.38438216.05.2022 13:04:561 000,-Kč34 500,-Kč
Dražitel č.38796716.05.2022 13:05:361 000,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.38794216.05.2022 13:10:345 000,-Kč40 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.05.2022 v 13:15:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.387942
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 40 500,-Kč

Zveřejněno dne 16.05.2022 v 13:15:34

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies