Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Parcela zjednodušené evidence LV 542, v obci Kostelní Lhota, okres Nymburk

274 999,-Kč

Vloženo: 1.4.2022 9:16 | Číslo dražby: 60318

Dražba začala 17.06.2022 10:00:00 Dražba skončila 17.06.2022 10:38:30
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20020 / 22 - SuchB
Počáteční cena:
171 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
171 000,-Kč
Dražební jistota:
17 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Nymburk
Město:
Kostelní Lhota
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39014717.06.2022 10:04:250,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.38592717.06.2022 10:06:071 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.39014717.06.2022 10:23:2133 333,-Kč205 333,-Kč
Dražitel č.38592717.06.2022 10:24:001 000,-Kč206 333,-Kč
Dražitel č.39014717.06.2022 10:25:3122 222,-Kč228 555,-Kč
Dražitel č.38592717.06.2022 10:27:371 000,-Kč229 555,-Kč
Dražitel č.39014717.06.2022 10:28:2522 222,-Kč251 777,-Kč
Dražitel č.38592717.06.2022 10:33:071 000,-Kč252 777,-Kč
Dražitel č.39014717.06.2022 10:33:3022 222,-Kč274 999,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 17.06.2022 v 10:38:30

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390147
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 274 999,-Kč

Zveřejněno dne 17.06.2022 v 10:38:30

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies